Zubří

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření města Zubří za rok 2017 iRatingovým stupněm „B-“ a udělila městu čestný Certifikát. Stupeň „B-“ vypovídá o dobré finanční stabilitě většiny ekonomických ukazatelů, které jsou v porovnání s ukazateli obcí se srovnatelným počtem obyvatel průměrné. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. však okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje. Úspěšné finanční vedení města potvrzuje i fakt, že v předchozích dvou letech dosahovalo iRatingové hodnocení druhé nejvyšší možné hodnoty „B+“.

Město Zubří se nachází v okresu Vsetín ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Zubří dosáhlo dalších 61.

Zubří nemá bankovní úvěry, přesto jsou investice do rozvoje města nadprůměrné v porovnání s ostatními městy stejné velikostní kategorie, a to navíc s minimálním spolufinancováním z prostředků EU. V příjmové části zaujímají význačné postavení příjmy z vlastní činnosti, které v přepočtu na obyvatele více než dvojnásobně převyšují průměr ostatních měst stejné velikostní kategorie. V porovnání s nimi dosahuje Zubří také nižší úrovně běžných výdajů, což přispělo v letech 2015 a 2016 k vyššímu přebytku rozpočtu. Likvidita, podíl cizích zdrojů na aktivech i podíl dluhu k průměru příjmů jsou v mezích monitorovaných Ministerstvem financí.


Kontakt: Ing. Lubomír Vaculín, starosta
Email: starosta@mesto-zubri.cz