Informace o obcích

Pomáháme obcím lépe hospodařit

Poskytujeme ucelený obraz o ekonomickém hospodaření obcí napříč kraji České republiky. Každý občan si může zkontrolovat, jak jeho obec hospodaří. Vedení obce nabízíme certifikát s hodnocením obce, analýzu hospodaření a rádi prodiskutujeme, co a jak dělat lépe.

 

Analyzujeme hospodaření obcí

Odhalíme silné a slabé stránky hospodaření v obci.

U

Rozkrýváme rizika a souvislosti

Najdeme nové zdroje příjmů pro obec a poradíme, jak je efektivně rozdělit v čase

Monitorujeme příležitosti

Odhalíme silné a slabé stránky hospodaření v obci.

Dobré ekonomické výsledky obcí jsou zárukou kvalitního života v obci

Interaktivní mapa zobrazuje, jak hospodaří obce v České republice. Zároveň je možné zjistit, jaké příjmy jednotlivým obcím náleží. Vše lze zároveň porovnat s podobně velkými obcemi napříč kraji i celou Českou republikou.

Rating obcí

Rating obcí zobrazuje 3 základní kritéria: likviditu, podíl cizích zdrojů na aktivech a rozpočtovou odpovědnost. V detailu nabízí zobrazení vybraných ukazatelů v grafické podobě. Každý občan si může snadno ověřit jak jeho obec hospodaří.

Rozpočtové určení daní jednotlivých obcí

Kalkulačka RUD informuje o pravděpodobné výši prostředků, které obdrží obce v daném roce jako součást svých daňových příjmů. Konkrétní výše částky pro každou obec závisí na počtu obyvatel v obci, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí, počtu zaměstnanců a výměře katastrálních území obce. Podrobnosti o algoritmu jsou uvedeny v  Zákoně o rozpočtovém určení daní (Zákon č. 243/2000 Sb.).

iRating 2023

Hodnocení finanční kondice obce

iRatingový certifikát za rok 2023
v online formě k použití na webu a zarámovaný k vyvěšení na úřadě

Ratingová zpráva
podrobný popis, porovnání a trend vývoje rozpočtových a finančních ukazatelů

Nabídka služeb

Nechte si spočítat, jaká je ekonomická situace vaší obce. Zjistěte, jaké jsou možnosti pro efektivnější hospodaření. Zaměřte se na odstranění slabých stránek a posílení silných stránek ve finanční oblasti. Se vším rádi pomůžeme.

Konzultace

Pomůžeme vám stanovit strategii k praktickému využití získaných dat vedoucích k efektivnímu rozhodování při řízení obce. Projdeme hodnocení, navrhneme možné úspory a doporučíme alternativní zdroje příjmů.

Srovnávací ekonomická analýza

Odhalení silných a slabých stránek v rozpočtu obce na straně příjmů i na straně výdajů. Výrazné odchylky rozebereme a najdeme cesty k lepšímu směřování. Detailně analyzuje problematické okruhy a předkládá návod na vylepšení.

iRating

Objektivní ratingové hodnocení finanční kondice obce. Posuzuje se v něm míra závislosti obce na úvěrech a dotacích, aktivita obce při uskutečňování poslání a schopnost financovat investiční záměry z vlastních prostředků.

Články

Přečtěte si, co je nového ve světě obcí. Pravidelně vydáváme analýzy, které se zabývají jejich hospodařením, sledujeme zajímavosti a trendy.

Odběr novinek

Zůstaňte s námi ve spojení! Odebírejte náš newsletter a mějte novinky ze světa obcí k dispozici jako první.