Úvod

Pomáháme obcím
efektivně hospodařit

 

Hospodaření obcí v roce 2016


Obce loni hospodařily s přebytkem 27 miliard korun, za rekordním přebytkem stojí výrazný pokles investic

Dobré hospodaření vede k dobrému ratingu


Využijte příležitosti a objednejte si ratingové hodnocení vaší obce za rok 2020 již dnes.

  • ratingový Certifikát za rok 2020
  • ratingovou zprávu
  • pomoc při propagaci úspěšného finančního hospodaření vaší obce v médiích

NAŠE SLUŽBY

iRating

Propagace správného trendu finančního vedení obce

Srovnávací ekonomická analýza

Silné a slabé stránky hospodaření ve světle ukazatelů ostatních obcí České republiky

Prezentace hospodaření obce pro veřejnost

Srozumitelné představení podstatných úspěchů finančního hospodaření na webových stránkách obce

Konzultace

Odborná podpora při orientaci v rozpočtové a finanční problematice hospodaření obcí

Články

Rating hospodaření obcí ukázal rostoucí rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími obcemi. Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2020 podesáté v řadě  přebytkem,...
VÍCE
Poslední údaje o rozpočtovém hospodaření v roce 2020 ukazují, že obce jako celek udržely výdaje pod úrovní příjmů, vykázaly tudíž přebytek, i...
VÍCE

Aktuálně hodnocené obce

Město Vyšší Brod si šest let po sobě udržuje nejvyyší ratingové hodnocení  „A“ – Bez rizika Společnost CRIF – Czech Credit...
VÍCE
Obec Trnava prokazuje stabilní a velmi dobré finanční hospodaření. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Trnava za rok...
VÍCE