Úvod

Pomáháme obcím
efektivně hospodařit

 

Hospodaření obcí v roce 2016


Obce loni hospodařily s přebytkem 27 miliard korun, za rekordním přebytkem stojí výrazný pokles investic

Dobré hospodaření vede k dobrému ratingu


Využijte příležitosti a objednejte si ratingové hodnocení vaší obce za rok 2020 již dnes.

  • ratingový Certifikát za rok 2020
  • ratingovou zprávu
  • pomoc při propagaci úspěšného finančního hospodaření vaší obce v médiích

NAŠE SLUŽBY

iRating

Propagace správného trendu finančního vedení obce

Srovnávací ekonomická analýza

Silné a slabé stránky hospodaření ve světle ukazatelů ostatních obcí České republiky

Prezentace hospodaření obce pro veřejnost

Srozumitelné představení podstatných úspěchů finančního hospodaření na webových stránkách obce

Konzultace

Odborná podpora při orientaci v rozpočtové a finanční problematice hospodaření obcí

Články

Obce a kraje letos hospodaří s vyššími rozpočty než v minulém roce. Příjmy obcí včetně Prahy dosahovaly na konci 3. čtvrtletí 287 miliard...
VÍCE
Rating je obecně používaný nástroj k hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů. V zásadě odráží míru rizika, zda daný subjekt...
VÍCE

Aktuálně hodnocené obce

Město Vyšší Brod si šest let po sobě udržuje nejvyyší ratingové hodnocení  „A“ – Bez rizika Společnost CRIF – Czech Credit...
VÍCE
Obec Trnava prokazuje stabilní a velmi dobré finanční hospodaření. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Trnava za rok...
VÍCE