Informace o obcích

Pomáháme obcím lépe hospodařit

Poskytujeme ucelený obraz o ekonomickém hospodaření obcí napříč kraji České republiky. Každý občan si může zkontrolovat, jak jeho obec hospodaří. Vedení obce nabízíme certifikát s hodnocením obce, analýzu hospodaření a rádi prodiskutujeme, co a jak dělat lépe.

 

Analyzujeme hospodaření obcí

Odhalíme silné a slabé stránky hospodaření v obci.

U

Rozkrýváme rizika a souvislosti

Najdeme nové zdroje příjmů pro obec a poradíme, jak je efektivně rozdělit v čase

Monitorujeme příležitosti

Odhalíme silné a slabé stránky hospodaření v obci.

Dobré ekonomické výsledky obcí jsou zárukou kvalitního života v obci

Interaktivní mapa zobrazuje, jak hospodaří obce v České republice. Zároveň je možné zjistit, jaké příjmy jednotlivým obcím náleží. Vše lze zároveň porovnat s podobně velkými obcemi napříč kraji i celou Českou republikou.

Rating obcí

Rating obcí zobrazuje 3 základní kritéria: likviditu, podíl cizích zdrojů na aktivech a rozpočtovou odpovědnost. V detailu nabízí zobrazení vybraných ukazatelů v grafické podobě. Každý občan si může snadno ověřit jak jeho obec hospodaří.

Rozpočtové určení daní jednotlivých obcí

Kalkulačka RUD informuje o pravděpodobné výši prostředků, které obdrží obce v daném roce jako součást svých daňových příjmů. Konkrétní výše částky pro každou obec závisí na počtu obyvatel v obci, počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí, počtu zaměstnanců a výměře katastrálních území obce. Podrobnosti o algoritmu jsou uvedeny v  Zákoně o rozpočtovém určení daní (Zákon č. 243/2000 Sb.).

iRating 2021

Hodnocení finanční kondice obce

iRatingový certifikát za rok 2021
v online formě k použití na webu a zarámovaný k vyvěšení na úřadě

Ratingová zpráva
podrobný popis, porovnání a trend vývoje rozpočtových a finančních ukazatelů

Nabídka služeb

Nechte si spočítat, jaká je ekonomická situace vaší obce. Zjistěte, jaké jsou možnosti pro efektivnější hospodaření. Zaměřte se na odstranění slabých stránek a posílení silných stránek ve finanční oblasti. Se vším rádi pomůžeme.

Konzultace

Pomůžeme vám stanovit strategii k praktickému využití získaných dat vedoucích k efektivnímu rozhodování při řízení obce. Projdeme hodnocení, navrhneme možné úspory a doporučíme alternativní zdroje příjmů.

Srovnávací ekonomická analýza

Odhalení silných a slabých stránek v rozpočtu obce na straně příjmů i na straně výdajů. Výrazné odchylky rozebereme a najdeme cesty k lepšímu směřování. Detailně analyzuje problematické okruhy a předkládá návod na vylepšení.

iRating

Objektivní ratingové hodnocení finanční kondice obce. Posuzuje se v něm míra závislosti obce na úvěrech a dotacích, aktivita obce při uskutečňování poslání a schopnost financovat investiční záměry z vlastních prostředků.

Podpořte svou kandidaturu v komunálních volbách

Objednejte si ještě dnes individuální analýzu hospodaření vaší obce a získejte neprůstřelné argumenty, proč jste právě vy tím nejlepším kandidátem do starostovského křesla.

Články

Přečtěte si, co je nového ve světě obcí. Pravidelně vydáváme analýzy, které se zabývají jejich hospodařením, sledujeme zajímavosti a trendy.

Rating obcí (Moderní obec, květen 2021)

Rating je obecně používaný nástroj k hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů. V zásadě odráží míru rizika, zda daný subjekt dodrží své závazky, vyplývající zejména z přijetí půjčky,...

číst více

Odběr novinek

Zůstaňte s námi ve spojení! Odebírejte náš newsletter a mějte novinky ze světa obcí k dispozici jako první.