Služby

Řešení vznikají pro reálné uplatnění v praxi

Při aktivních konzultacích s představiteli obce. Náš odborný tým vkládá do výsledků své práce znalosti nabyté dlouholetou odbornou, konzultační a poradenskou praxí, spoluprací s partnery a veřejnými aktivitami na odborných konferencích a seminářích.

Objektivní a nezávislý pohled

 • porovnání ekonomické situace obce s ostatními obcemi v České republice
 • optimální varianty financování investičních projektů
 • ekonomická situace firem s majetkovou účastí obce
 • ekonomická situace příspěvkových organizací obce
 • ekonomická situace obchodních partnerů obce a rizika s nimi spojená

Vysoce kvalitní
a snadno přístupná forma výstupů

 • Souhrnné zprávy formulářového typu
 • Podrobné ekonomické analýzy
 • Odborné studie 
 • Odborná stanoviska pro kontrolní a dozorové orgány
 • Podklady pro argumentaci na interních jednáních obce a veřejných zasedáních
 • Podklady pro propagaci dobrého jména obce na veřejnosti

Široké spektrum využití

 • vedení obce a odborní pracovníci ekonomického odboru
 • občané
 • investoři
 • poskytovatelé národních a evropských dotací
 • obchodním partneři obcí
 • média
Ratingové hodnocení vypovídá spravedlivě o tom, v jaké je obec celkové finanční kondici. Posuzuje se míra závislosti obce na úvěrech…
Jaká je ekonomická situace obce ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie? Mohu zvýšit finanční stabilitu rozpočtového hospodaření a…
Úsporná alternativa rozklikávacího rozpočtu zaměřená na podstatné úspěchy v hospodaření obce v porovnání se skupinou obcí stejné velikostní kategorie. Moderní intuitivní řešení…
Při setkání s představiteli obce a odbornými pracovníky ekonomického odboru vysvětlíme ratingové hodnocení a jeho výhody pro obec objasníme pozici obce…