Kontakt

CRIF - Czech Credit Bureau

Štětkova 1638/18
140 00  Praha 4

Kontakt

Luděk Mácha
obce@crif.com

Sledujte nás

Napište nám

Chcete se nás na něco zeptat? Dejte nám vědět přes kontaktní formulář.

Časté otázky

V čem je služba odlišná od výstupů, které si zpracovávají obce samotné či pomocí externích firem?

Obce a města samotná mají velmi dobrý a detailní přehled o vlastním hospodaření. Originálním rysem našich služeb je porovnání ekonomiky obce s okolím. Významné odchylky od průměrů ostatních obcí odhalí rozdíly v příjmové i výdajové části rozpočtu a pomohou identifikovat možné zdroje pro zvýšení příjmů i možné úspory ve výdajích.

iRatingový stupeň není založen na prostém výpočtu poměrových ukazatelů jedné obce. Je syntézou poznatků o rozpočtovém a finančním hospodaření všech obcí stejné velikostní kategorie za několik posledních let. Postihuje všechny významné aspekty finančního hospodaření a koresponduje s podobným modely používanými v bankovním sektoru.

Jaká data do hodnocení vstupují?

Pro výsledky iRatingu a Srovnávacích analýz zpracováváme rozpočtová a účetní data obcí České republiky. Do výpočtů a analýz vstupují také historické časové řady údajů a z důvodů objektivního porovnání potřebujeme pro svoji práci zpracovat data o všech obcích.

Demografická data, údaje o technické a občanské vybavenosti a další statistiky získáváme z Českého statistického úřadu.

Data o firmách kompilujeme z mnoha veřejně dostupných zdrojů (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Insolvenční rejstřík, Registr ekonomických subjektů, Centrální evidence dotací z rozpočtu, Údaje o registraci DPH, Registr živnostenského podnikání atd.). Významnými dodavateli jsou také smluvní partneři z řad inkasních agentur se svými informacemi o dlužnících z obchodních vztahů.

Jaké je využití a přínos pro město?

Kromě iRatingu zjistí město prostřednictvím Srovnávací analýzy svou ekonomickou pozici vůči ostatním městům stejné velikostní kategorie. Porovnání odhalí odchylky v příjmové i výdajové části rozpočtu, pomůže identifikovat možné zdroje pro zvýšení příjmů i možné úspory ve výdajích a je zdrojem pro sestavení rozpočtového výhledu.

Analýza firem s majetkovou účastí města pomůže posoudit efektivitu prostředků vynakládaných městem z hlediska přínosu firem pro rozpočet města.

Profily obchodních partnerů nebo žadatelů o veřejnou zakázku jsou podkladem pro rozhodování o obchodních podmínkách s partnery, průběžný monitoring je prevencí rizika krachu obchodního vztahu.

Jaké je využití a přínos pro malou obec?

Dobrý iRatingový stupeň potvrdí správně nastavený trend finančního vedení obce. Je signálem pro veřejnost, že obec dokáže dostát svým závazkům, poskytované služby jsou bezpečně financovány a rozpočtové hospodaření je vedeno zodpovědným způsobem.

Horší iRatingový stupeň je signálem, že obec nevyužívá dostatečně potenciál příjmů z vlastní činnost nebo některé její výdajové položky jsou nadhodnocené. Je důvodem k zamyšlení nad úpravou rozpočtových priorit.

Informace o konkrétních společnostech pomůže obci při rozhodování, nakolik je riskantní s nimi vstupovat do obchodního vztahu.

iRating 2023

Hodnocení finanční kondice obce

iRatingový certifikát za rok 2023
v online formě k použití na webu a zarámovaný k vyvěšení na úřadě

Ratingová zpráva
podrobný popis, porovnání a trend vývoje rozpočtových a finančních ukazatelů