Vigantice

Ratingové hodnocení obce Vigantice se zlepšilo na druhý nejlepší stupeň B+.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Vigantice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzují také stabilní hodnoty jejího ratingového hodnocení od roku 2014.

Obec Vigantice se nachází v okresu Vsetín ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je ve Zlínském kraji celkem 54 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako obec Vigantice jich dosáhlo pouze 8.

Celkové příjmy i výdaje obce v přepočtu na obyvatele jsou nižší než u obcí stejné velikostní kategorie, Vigantice však dosahují trvalého přebytku rozpočtu. Díky tomu disponují poměrně vysokou hotovostí na bankovních účtech, jejíž výše v roce 2017 byla oproti ostatním obcím stejné velikostní kategorie téměř dvojnásobná a stále roste. Díky tomu není (s výjimkou let 2014 a 2015) její investiční činnost závislá na dotacích a obec není vůbec zadlužena.

Kapitálové výdaje jsou v průměru na úrovni ostatních obcí stejné velikostní kategorie, ačkoli v roce 2014 a 2015 dosahovaly vyšších hodnot.


Kontakt: Zdenek Porubský, starosta
Email: starosta@vigantice.cz