Smržice

Ratingové hodnocení obce Smržice se od roku 2014 zlepšilo o dva stupně.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Smržice za rok 2017 ratingovým stupněm „B“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B“ vypovídá o velmi dobré finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje. Úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že její ratingové hodnocení v létech 2014 – 2017 se zlepšilo o dva stupně a v roce 2016 dosáhlo dokonce druhé nejlepší hodnoty „B+“.

Obec Smržice se nachází v okresu Prostějov v Olomouckém kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 748 obcí, z nichž stejně dobré hodnocení jako Smržice jich má pouze 8 %.

Od roku 2014 obec postupně snižuje svůj dluh, který je nyní v přepočtu na obyvatele mírně pod úrovní dluhu ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Objem hotovosti na bankovních účtech nepřetržitě narůstá, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Čilá investiční aktivita v porovnání s ostatními se promítá i do faktu, že v roce 2017 činil podíl kapitálových výdajů více než polovinu celkových výdajů obce. Investice v roce 2017 směřovaly zejména do školství. Obec nespoléhá na dotace a od roku 2015 získává prostředky pro investování z přebytku rozpočtu.


Kontakt: Ing. Hana Lebedová, starostka
Email: starostka@smrzice.cz