Podolí

Obec Podolí – stabilní a velmi dobré finanční hospodaření.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Podolí za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává v řadě již od roku 2012.

Obec Podolí se nachází v okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je ve Zlínském kraji celkem 97 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Podolí dosáhlo pouze již jen dalších 7.

Obec nevykazuje žádný dluh a díky vysokým přebytkům rozpočtu v létech 2016 a 2017 kumuluje na bankovních účtech hotovost, kterou chce zřejmě použít k financování budoucích investic. Za přispění dotace přijaté v roce 2015 byly realizovány investice do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a sběru a svozu odpadů.


Kontakt: Bc. Jana Rýpalová, starostka
Email: info@obecpodoli.cz