Nýřany

Město Nýřany získalo i za rok 2017 nejvyšší iRatingové hodnocení „A“ – Bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Města Nýřany za rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nejvyšší hodnocení získává již podruhé v řadě.

Město Nýřany se nachází v okresu Plzeň – sever v Plzeňském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Nýřany dosáhlo v ČR pouze 7 a v Plzeňském kraji už žádná jiná obec.

Město má velmi nízký dluh, jehož výši navíc již od roku 2012 postupně snižuje. V roce 2017 byla výše dluhu v přepočtu na obyvatele více než desetinásobně nižší než v ostatních obcích stejné velikostní kategorie. Díky vyšším daňovým příjmům a neinvestičním dotacím ze státního rozpočtu dosahují Nýřany od roku 2015 značného přebytku rozpočtu, v důsledku čehož značně narůstá objem hotovosti na bankovních účtech, jehož výše je v porovnání s ostatním obcemi téměř trojnásobná.


Kontakt: Ing. Jiří Davídek, starosta
Email: starosta@mesto-nyrany.cz