Hostivice

Město Hostivice si šest let po sobě udržuje druhé nejvyšší ratingové hodnocení  „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření města Hostivice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení potvrzuje i fakt, že stejný ratingový stupeň si obec drží již od roku 2013.

Město Hostivice se nachází v okresu Praha-západ ve Středočeském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Hostivice dosáhlo dalších 13, ve Středočeském kraji pak již pouze 3.

Hostivice postupně snižují svůj dluh, který je v přepočtu na obyvatele od roku 2016 nižší než dluh ostatních měst stejné velikostní kategorie. Díky trvalému každoročnímu přebytku rozpočtu kumulují na svých bankovních účtech likvidní prostředky, které pak slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit města. Význačným rysem jeho hospodaření je nadprůměrná investiční aktivita – v letech 2014 a 2015 byla téměř polovina celkových výdajů použita na rozvoj. Investice jsou financovány z vlastních zdrojů s nízkým podílem dotací, jejichž význam jako zdroje financování postupně klesá.


Kontakt: Jaroslav Kratochvíl, starosta
Email: starosta@hostivice.eu