Čížkov

Úspěšné finanční vedení obce Čížkov se promítá do vynikajícího ratingového hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Čížkov za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje také rostoucí trend jejího ratingového hodnocení od roku 2014.

Obec Čížkov se nachází v okresu Plzeň – jih v Plzeňském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v celé České republice celkem 1 374 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako obec Čížkov jich dosáhlo pouze 177.

Od roku 2012 nevykazuje obec žádný dluh. Objem peněz na jejích bankovních účtech však roste a  v přepočtu na obyvatele je téměř trojnásobný oproti ostatním obcím stejné velikostní kategorie. Tyto likvidní prostředky získává obec z každoročního přebytku obezřetného rozpočtového hospodaření a kumuluje pro budoucí investice do rozvoje.

Větší investiční aktivita započala v roce 2016 a ve vyšší míře pokračovala i v roce 2017 za přispění nižších dotací za státního rozpočtu a od kraje. Investice v těchto letech směřovaly především do obnovy a opravy obecního nemovitého majetku (budov), oprav místních komunikací, stávajících kanalizací, oprav a rozšiřování sítí obecních vodovodů, oprav stávajících lesních cest v obecních lesích, obnovu lesa a výsadbu nových lesních pozemků, vybavenosti strojového a vozového parku pro účely péče o obecní zeleň a veřejná prostranství, investice do oprav a Mateřské školy Čížkov, péče o pietní místa ve všech osmi částech obce a v neposlední řadě podpory spolkové, hlavně hasičské, činnosti na celém území obce.


Kontakt: Ing. Zdeněk Tomášek, starosta
Email: starosta@obec-cizkov.cz