Benátky nad Jizerou

Ratingové hodnocení města Benátky nad Jizerou je dlouhodobě vynikající a stabilní.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření města Benátky nad Jizerou za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O dlouhodobé finanční stabilitě města svědčí i fakt, že od roku 2012 do roku 2016 bylo její ratingové hodnocení na nejvyšší možné úrovni „A“.

Město Benátky nad Jizerou se nachází v okresu Mladá Boleslav ve Středočeském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Benátky nad Jizerou dosáhlo pouze 13, ve Středočeském kraji pak už je 3 další obce.

Dle metodiky Ministerstva financí nemá město prakticky žádný dluh a v porovnání s tím naopak již od roku 2013 prudce roste objem hotovosti na bankovních účtech, jejíž výše v přepočtu na obyvatele byla v roce 2017 dvojnásobná v porovnání s ostatními městy stejné velikostní kategorie. Kumulace likvidních prostředků má svůj původ zejména v trvalém a vysokém přebytku rozpočtu počínaje rokem 2014.

Benátky nad Jizerou totiž dosahují podstatně vyšších daňových příjmů a nižších výdajů než ostatní města stejné velikostní kategorie. Převaha v daňových příjmech je způsobena vysokými poplatky za uložení odpadů, které jsou v přepočtu na obyvatele téměř čtyřicetinásobné než u ostatních měst stejné velikostní kategorie. Takto získané prostředky město investuje dále do rozvoje a výše jeho kapitálových výdajů je v porovnání s ostatními skutečně dominantní.

Vyšší investice než ve srovnatelných městech plynou shodně do služeb pro obyvatelstvo a do oblasti pozemních komunikací. V roce 2017 proběhla také větší investice do územního rozvoje. Shodným dílem realizovalo město v roce 2014 investici do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a protierozní a požární ochrany.


Kontakt: Jaroslav Král, starosta
Email: kral@benatky.cz