Prodělají obce na navrhované úpravě rozpočtového určení daní?

15 ledna, 2016

Podle novely zákona o rozpočtovém určení daní by měly obce od roku 2017 dostávat vyšší podíl na dani z přidané hodnoty a ztratit podíl na dani z daňových přiznání. Ministerstvo financí argumentuje, že obce na to vydělají, zástupci obcí jsou proti této změně.  To, co by obce ztratily, se nazývá zvykově „motivační složka“. Způsob, jakým z tohoto pramene peníze dostávají, však toto poslání nenaplňuje. Původně se mluvilo o podílu na dani z příjmu fyzických osob z podnikání, které mají na území obce bydliště. Při nakládání s penězi v rámci této motivační složky se však rozděluje výnos daně z daňových přiznání, kam kromě daně fyzických osob podnikatelů spadá i daň, kterou v daňovém přiznání uvádějí i zaměstnanci, pokud nárokují snížení daňového základu, a tím pádem i navrácení přeplatku daně.

Lidé v daňovém přiznání mohou dodatečně snižovat základ daně např. o zaplacené úroky z hypoték a stavebního spoření, v rámci příspěvků na životní pojištění a penzijní připojištění, o příspěvky odborům, za darování krve či o určité výdaje na vzdělávání.

Zatímco živnostníci (vykazující činnost) jsou mezi obcemi rozděleni kupodivu poměrně rovnoměrně, podílejí se cca 8 % na počtu obyvatel v obcích bez ohledu na jejich velikost, o zaměstnancích podávajících daňové přiznání toho mnoho nevíme. Co je však známé, je vývoj výnosů daně z přidané hodnoty a daně z daňových přiznání.

Výnos daně z přidané hodnoty se v letech 2012 až 2014 zvyšoval a není důvod předpokládat, že by se tento trend měl v následujících letech změnit. Naproti tomu, výnos daně z daňových přiznání se ve stejném období poměrně rychle snižoval, a to z 3,3 mld. Kč v roce 2012 na 1,1 mld. Kč v roce 2014. Obce z něj dostávají 30 %. U této daně nejen klesá objem, ale její vývoj v rámci roku je krajně nerovnoměrný. Kumulativní výnos od počátku roku bývá negativní až do poloviny roku, to znamená, finanční úřady vyberou méně než kolik na vratkách dají lidem zpět. Obce po několik měsíců nejenže nedostanou nic z této daně, ale navíc se jim záporný výnos odečítá od kladného výnosu dvou zbývajících sdílených daní.

V roce 2015 byl výnos daně z daňových přiznání negativní ještě v listopadu, což v předchozích letech nebývalo. Není to dáno tím, že živnostníci platí na daních méně, spíše tím, že roste počet těch, kteří slevy na daňovém základu uplatňují.

Kdybychom aplikovali navrhované změny na roky 2013 a 2014, získaly by obce z DPH navíc 1,8 mld. v obou letech a ztratily by v roce 2012 0,9 mld. Kč a o rok později jen 0,4 mld. Kč. Takže navrhovanou změnou by obce jako celek získaly mnohem více peněz, než kolik by ztratily. I když v roce 2015 bude pravděpodobně výnos daně z daňových přiznání vyšší než v roce 2014, zdaleka nedosáhne přírůstku daně z přidané hodnoty. Kdyby měly obce přijít o motivační složku v rámci svých příjmů, bylo by to špatné, ale ztratit něco, co se za motivační složku jenom vydává, až tak špatné být snad nemůže.

 

Věra Kameníčková
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.