Obce v Olomouckém kraji hospodaří nejhůře ze všech krajů České republiky

03 října, 2018

Velmi dobře hospodaří čtvrtina obcí kraje, třetina obcí hospodaří naopak špatně.

Praha, 2. října 2018 – Obce v Olomouckém kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 v průměru nejhůře ze všech krajů České republiky. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,54 bodu, což je o 16 % horší výsledek než činí republikový průměr (3,93 bodu). Čtvrtina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařily 4 z 10 obcí Olomouckého kraje a naopak téměř třetina se ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

„Obce Olomouckého kraje měly v uplynulém roce druhý nejnižší objem likvidních finančních prostředků na jednoho obyvatele a rovněž třetí nejvyšší dluh na obyvatele. V uplynulém volebním období byly jejich celkové příjmy nižší než činil průměr za celou republiku. Na jejich příjmech se vysokou měrou podílely investiční dotace, ty byly u obcí Olomouckého kraje v přepočtu na obyvatele druhé nejvyšší v rámci všech krajů ČR. Pozitivní je například fakt, že běžné výdaje obcí na Olomoucku byly třetí nejnižší v rámci ČR a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích byl naopak třetí nejvyšší v rámci ČR. Kapitálové výdaje jsou přitom zásadní pro rozvoj každé obce, vysvětluje Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Ze 401 obcí Olomouckého kraje jich získalo 10 ratingový stupeň „A“, 14 potom stupeň „B+“ a 78 stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 102 obcí. Dalších 171 obcí získalo iRatingový stupeň „B-“ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 128 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-“. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Držovice či Kralice na Hané: příklady obcí s vynikajícím ratingovým hodnocením

Přestože průměrný rating obcí Olomouckého kraje je podprůměrný, nachází se zde řada obcí, které jsou ve výborné či velmi dobré ekonomické kondici, a to napříč všemi velikostními kategoriemi. Rating „B+“ obdržely například Kralice na Hané z okresu Prostějov. Stejného hodnocení přitom městys dosahuje pravidelně už od roku 2013. Mezi podobně velkými obcemi, tedy mezi obcemi s jedním až dvěma tisíci obyvateli má v Olomouckém kraji rating „A“ či „B+“ pouze 6 obcí ze 73. Kralice na Hané hospodaří od roku 2013 zcela bez dluhů a přitom velmi výrazně investují do svého rozvoje. V uplynulém roce takto investoval městys polovinu všech svých výdajů, což je mnohem více, než je mezi obcemi v České republice běžné. Investice putovaly například do mateřské a základní školy. Letos již Kralice na Hané investovaly například do výstavby cyklostezky, rekonstrukce obecního úřadu či opravy zdi místního hřbitova.

Rating „A“ získala získala v této velikostní kategorii například obec Držovice v okrese Prostějov. O úspěchu obce svědčí také fakt, že ze 748 podobně velkých obcí získalo v celé České republice hodnocení „A“ pouze 23 obcí, tedy pouhá 3 %. Držovice hospodaří bez dluhu a sdvojnásobným stavem likvidních prostředků než ostatní obce stejné velikostní kategorie. Hospodaří bez investičních dotací, Právě absence dotací a kumulace prostředků pro budoucí investice může být jedním z důvodů nižší investiční aktivity obce v posledních letech.

Ratingové hodnocení obce Smržice se od roku 2014 zlepšilo o dva stupně

Velmi dobře hospodařily také Smržice, které se rovněž nacházejí na Prostějovsku a rovněž v nich žije mezi jedním a dvěma tisíci obyvateli. Smržice od roku 2014 zvýšily svůj rating o dva stupně, když za rok 2017 získaly ratingové hodnocení „B“, o rok dříve dokonce získaly rating „B+“ a podle analýzy společnosti CRIF existují dobré předpoklady pro opětovný růst ratingu obce.

Obec od roku 2014 postupně snižuje svůj dluh, který se aktuálně pohybuje mírně pod úrovní obvyklé pro podobně velké obce. Postupně také roste objem likvidních finančních prostředků obce což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Čilá investiční aktivita v porovnání s ostatními obcemi se promítá i do faktu, že v roce 2017 činil podíl kapitálových výdajů více než polovinu celkových výdajů obce. Investice v roce 2017 směřovaly zejména do školství. Obec nespoléhá na dotace a od roku 2015 získává prostředky pro investování z přebytku rozpočtu.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Kralice na Hané: Ing. Petr Neoral, starosta@kralicenahane.cz

Smržice: Ing. Hana Lebedová, starostka@smrzice.cz

Držovice: Jaroslav Studený, obec@drzovice.cz