Obce Plzeňského kraje hospodařily v uplynulém roce lépe než obce v polovině krajů ČR

03 října, 2018

Výborně hospodařily například Nýřany, Čížkov či Losiná

Praha, 2. října 2018 – Obce v Plzeňském kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 lépe než obce v polovině krajů České republiky. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,04 bodu, což je mírně pod republikovým průměrem, který činí 3,93 bodu. Umístily se tak na pomyslném 7. místě. Průměrného výsledku dosáhly obce v kraji přesto, že jejich příjmy byly vůbec nejvyšší ze všech krajů ČR. Více než třetina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařila necelá polovina obcí v kraji a necelá pětina se ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

Průměrného výsledku dosáhly obce Plzeňského kraje přesto, že kromě nejvyšších příjmů v přepočtu na obyvatele měly rovněž nejvyšší objem likvidní hotovosti na obyvatele. „Obce na Plzeňsku měly v  roce 2017 i přes nadprůměrně vysoké příjmy za uplynulé období čtvrtý nejvyšší dluh v přepočtu na obyvatele v rámci obcí všech krajů v ČR. Obce v kraji měly také zdaleka nejvyšší běžné výdaje v přepočtu na obyvatele. Naopak v poměru výdajů, které směřovaly do rozvoje obcí, se s 30 % zařadily přesně do středu všech krajů v České republice,“ říká Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Z 501 obcí Plzeňského kraje jich získalo 22 ratingový stupeň „A“, 45 stupeň „B+“ a 108 potom stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 175 obcí. Dalších 233 obcí získalo iRatingový stupeň „B-“ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 93 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-“. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Nýřany a Třemošná získaly podruhé v řadě nejvyšší možná rating

Příkladem většího města s výborným ratingem jsou Nýřany, které spadají do skupiny obcí s 5‑10 tisíci obyvateli. Úspěch Nýřan dokládá také fakt, že ze 144 podobně velkých obcí v České republice získalo rating „A“ pouze 8 obcí, v Plzeňském kraji přitom pouze Nýřany. Město má velmi nízký dluh, jehož výši navíc již od roku 2012 postupně snižuje. V roce 2017 byla výše dluhu v přepočtu na obyvatele méně než desetinová oproti ostatním podobně velkým obcím. Díky vyšším daňovým příjmům a neinvestičním dotacím ze státního rozpočtu dosahují Nýřany od roku 2015 značného přebytku rozpočtu, díky čemuž mají k dispozici třikrát více likvidních finančních prostředků než jiné obce podobné velikosti.

Stejným úspěchem se může pochlubit také město Třemošná, které spadá do kategorie měst se dvěma až pěti tisíci obyvateli. Třemošná patří mezi pouhá 2 % podobně velkých obcí s ratingem „A“ v celé České republice. Město nemá žádný dluh a vytrvale, bez výkyvů, investuje do svého rozvoje. Přitom se mu daří snižovat podíl investičních dotací na spolufinancování. V roce 2017 proběhly největší investice do odvádění a čištění odpadních vod, pozemních komunikací či veřejného osvětlení.

Čížkov či Vochov hospodaří bez dluhu a intenzivně investují

Příkladem dobře vedených obcí, které obdržely rating „B+“, jsou Čížkov v okrese Plzeň-jih a Vochov v okrese Plzeň.sever. Obě patří do skupiny obcí s 500-999 obyvateli. Ze 78 podobně velkých obcí v Plzeňském kraji získalo toto hodnocení 14 obcí, hodnocení A nezískala žádná.

Čížkov hospodaří od roku 2012 zcela bez dluhu a objem dostupných peněz na účtech má třikrát vyšší než je pro podobné obce běžné. Velmi intenzivně také investuje do svého rozvoje. V uplynulých letech šlo například o investice do obnovy nemovitého majetku, dopravní a vodohospodářské infrastruktury, obnovu lesa či o investice do místní mateřské školy.

Vochov rovněž od roku 2012 nevykazuje obec žádný dluh a objem disponibilních finančních prostředků obce plynule narůstá. Tyto likvidní prostředky získává obec z každoročního přebytku obezřetného rozpočtového hospodaření a kumuluje je pro budoucí investice do rozvoje. Investiční aktivity přitom probíhají s velmi nízkým spolufinancováním z prostředků kraje.

Losiná úspěšně hospodaří i s nižšími příjmy

Ratingové hodnocení „B+“ získaly za rok 2017 také obce Losiná v okrese Plzeň-město a Meclov v okrese Domažlice. Ze 47 obcí podobné velikosti (1 000-1 999 obyvatel), které se v kraji nacházejí, získalo toto hodnocení pouze 5 obcí, hodnocení A potom žádná.

Losiná hospodaří od roku 2013 zcela bez dluhu a objem okamžitě dostupných finančních prostředků má oproti podobně velkým obcím v ČR dvojnásobný. V roce 2017 investovala obec například do veřejného osvětlení a technických služeb.

Meclov si již pět let stabilně drží druhé nejvyšší ratingové hodnocení, což je u podobně velkých obcí spíše výjimečné. Od roku 2013 vykazuje obec trvalý přebytek rozpočtu a kumuluje likvidní prostředky. Díky tomu může obec nadprůměrně investovat i při nízkém říspěvku v podobě investičních dotací.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Nýřany: Ing. Jiří Davídek, starosta@mesto-nyrany.cz

Čížkov: Ing. Zdeněk Tomášek, starosta@obec-cizkov.cz

Losiná: Miloš Černý, starosta@losina.cz

Vochov:  Mgr. Bohuslav Ebermann, starosta@obec-vochov.cz

Meclov: Pavlína Kaufnerová, starosta@obecmeclov.cz

Třemošná: Jaromír Zeithaml, starosta@tremosna.cz