Obce Pardubického kraje hospodaří lépe než obce ve většině zbývajících krajů v České republice

03 října, 2018

Příkladem výborně hospodařící obce je městys Kunvald v okrese Ústí nad Orlicí

Praha, 2. října 2018 – Obce v Pardubickém kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 v průměru lépe než obce ve většině ostatních krajů České republiky, a to přesto, že jejich příjmy byly nižší než činil průměr za celou Českou republiku. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,86 bodu, zatímco republikový průměr činí 3,93 bodu. Umístily se tak na pomyslném čtvrtém místě. 38 % obcí kraje získalo jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařilo 46 % obcí v kraji a 17 % se ocitlo v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

„Obce v Pardubickém kraji měly v letech 2014 až 2017 ve srovnání s obcemi jiných krajů podprůměrné příjmy v přepočtu na jednoho obyvatele. Podprůměrná byla také jejich investiční aktivita, když na svůj rozvoj vydávaly pouze 28 % z celkových výdajů. Na druhou stranu měly také nižší dluh než činí průměr za celou Českou republiku. V přepočtu na obyvatele byl dluh obcí Pardubického kraje šestý nejnižší v rámci všech krajů v republice,“ říká Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Z 451 obcí Pardubického kraje jich získalo 46 ratingový stupeň „A“, 51 stupeň „B+“ a 71 potom stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 168 obcí. Dalších 207 obcí získalo iRatingový stupeň „B-“ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 76 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-“. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Kunvald si drží nejvyšší rating už od roku 2013

Příkladem obce, jejíž hospodaření je dlouhodobě bezproblémové, je městys Kunvald z okresu Ústí nad Orlicí. V celé České republice je celkem 1 374 obcí podobné velikosti, tedy obcí s 500-999 obyvateli. Hodnocení „A“ získalo přitom pouze 5 % podobně velkých obcí. V Pardubickém kraji toto hodnocení potom získalo 8 z celkem 90 podobně velkých obcí.

Městys hospodaří bez dluhů a díky trvalému každoročnímu přebytku rozpočtu kumuluje na svých bankovních účtech likvidní prostředky, které následně slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit rozvoje obce. Ta se přitom obejde bez investičních dotací a svůj rozvoj financuje čistě z vlastních zdrojů. Význačným rysem hospodaření obce jsou podstatně nižší výdaje na spotřebu promítající se do úspor při nákupu služeb a materiálu a také bezmála třikrát nižší výdaje na nákup vody, paliv a energií.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Kunvald: Ing. Josef Paďour, obec@kunvald.info