Obce na Vysočině hospodaří téměř nejlépe ze všech obcí v České republice

03 října, 2018

Mezi obce s výborným hospodařením patří třeba Hamry nad Sázavou

Praha, 2. října 2018 – Obce na Vysočině hospodařily v předvolebním roce 2017 téměř nejlépe ze všech obcí v České republice. Lépe hospodařily už pouze obce ve Středočeském kraji. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,62, což je o téměř desetinu lepší výsledek než činí průměr za celou Českou republiku (3,93). Téměř polovina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařilo 40 % obcí kraje a pouze 14 % obcí se potom ocitlo v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

„Obce kraje Vysočina mají spíše průměrné příjmy na jednoho obyvatele, ale přesto se v řadě důležitých parametrů umisťují lépe než obce v jiných krajích. Jejich běžné výdaje na jednoho obyvatele jsou čtvrté nejnižší, výrazně naopak investují do svého rozvoje. V uplynulém volebním období činily kapitálové výdaje obcí, tedy výdaje na rozvoj, 34 % všech výdajů obcí v kraji. To je druhý nejvyšší podíl v rámci ČR. Velmi nízké je také zadlužení obcí v kraji, v rámci celé ČR je v přepočtu na obyvatele třetí nejmenší,“ vysvětluje Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Ze 704 obcí kraje Vysočina jich získalo 82 ratingový stupeň „A“, 82 stupeň „B+“ a 158 stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 322 obcí. Dalších 279 obcí získalo iRatingový stupeň „B-“ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 103 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-“. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Mezi obce s dobrým finančním vedením patří například Hamry nad Sázavou či Okrouhlice

Hamry nad Sázavou v okrese Žďár nad Sázavou získaly za hospodaření v uplynulém roce druhé nejlepší ratingové hodnocení „B+“. Na Vysočině je celkem 36 podobně velkých obcí, tedy obcí, kde žije mezi jedním a dvěma tisíci obyvateli. Hodnocení B+ obdržely pouze 4 obce, hodnocení A v této velikostní kategorii žádná.

Hamry nad Sázavou od roku 2015 nevykazují žádný dluh a již od roku 2012 kontinuálně zvyšuje objem likvidních finančních prostředků, což má příznivý vliv na schopnost obce splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Hamry nad Sázavou také nadprůměrně investují do svého rozvoje. Nejvyšší podíl investičních výdajů zaznamenaly v uplynulém volebním období v roce 2014, kdy činily investice dokonce 60 % všech vynaložených prostředků obce.

Obec dosahuje trvale nižších příjmů i výdajů než jiné podobně velké obce a kromě investiční dotace v roce 2015 získává prostředky pro investování z přebytku rozpočtu. Větší investice jsou potom rozloženy postupně do jednotlivých let: v roce 2014 do komunálních služeb a rozvoje, v roce 2015 do mateřské školy, v roce 2016 do silniční dopravy.

Hodnocení „B+“ získala za uplynulý rok rovněž obec Okrouhlice z okresu Havlíčkův Brod, která spadá rovněž kategorie obcí s počtem obyvatel mezi jedním a dvěma tisíci. Úspěšné finanční vedení obce potvrzuje fakt, že její iRatingové hodnocení se od roku 2014 zlepšilo hned o dva stupně. Okrouhlice nemají vůbec žádný dluh a v důsledku vysokého přebytku rozpočtu kumulují na svých bankovních účtech hotovost, která je v přepočtu na obyvatele vyšší než u ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Při spolufinancování z prostředků EU vyvíjí nadprůměrnou investiční aktivitu zaměřenou na rozvoj obce. Přebytku rozpočtu v posledních dvou letech obec dosahuje zejména díky redukci běžných výdajů a také nadprůměrnými příjmy v oblasti poskytování služeb.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Hamry nad Sázavou: Hubert Křesťan, starosta@hamryns.cz

Okrouhlice: Ing. Lubomír Pospíchal, starosta@obec-okrouhlice.cz