Obce Libereckého kraje hospodaří v rámci celé ČR průměrně, přestože mají podprůměrné příjmy

03 října, 2018

Obecní dluh v přepočtu na obyvatele je nejvyšší ze všech krajů

Praha, 2. října 2018 – Obce v Libereckém kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 průměrně, a to přesto, že měly oprotí obcím většiny ostatních krajů nižší příjmy. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,95 bodu, což je prakticky stejně jako celorepublikový průměr (3,93 bodu). Umístily se tak na pomyslném šestém místě. Necelá třetina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařilo 6 z 10 obcí a pouze desetina se potom ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

Příjmy obcí na Liberecku na jednoho obyvatele se v uplynulém volebním období zvýšily průměrně o 9 %, tedy o něco rychleji než u obcí České republiky jako celku. Přesto zůstávaly třetí nejnižší v rámci celé ČR. Velmi podprůměrný byl také objem investičních dotací, které obce na Liberecku získaly. V přepočtu na obyvatele šlo po Ústeckém kraji o druhou nejnižší částku ze všech krajů.

„Nižší celkové příjmy a investiční dotace se pravděpodobně promítly také do výše kapitálových výdajů obcí Libereckého kraje, tedy do výdajů, které slouží k rozvoji obecní infrastruktury a obcí jako takových. Ty dosahovaly pouze 23 % obecních výdajů, což je druhý nejnižší podíl ze všech krajů. Menší díl ze svého rozpočtu investovaly do svého rozvoje už pouze obce na Ústecku,“ říká Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Dluh obcí Libereckého kraje v přepočtu na obyvatele byl v roce 2017 vůbec nejvyšší ze všech krajů a téměř dvakrát vyšší než činil republikový průměr. V uplynulém volebním období se snížil o 8 % a oproti celkovému dluhu obcí v celé ČR se tak snižoval dvakrát pomaleji.

Během uplynulého volebního období však zvýšily obce Libereckého kraje objem svého krátkodobého finančního majetku v přepočtu na obyvatele o 69 %, tedy více než o kolik rostl objem likvidních finančních prostředků obcí v celé České republice. Přesto měly v roce 2017 k dispozici méně peněz na účtech než činil průměr za celou Českou republiku, konkrétně šlo v průměru o třetí nejnižší částku ze všech krajů.

Ze 215 obcí Libereckého kraje jich získalo 10 ratingový stupeň „A“, 26 stupeň „B+“ a 31 stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 67 obcí. Dalších 126 obcí získalo iRatingový stupeň „B-“ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 22 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-“. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Česká Lípa: premiant mezi městy do 50 tisíc obyvatel

Mezi obcemi na Liberecku, ve kterých žije více než tisíc obyvatel, získala nejvyšší rating pouze Česká Lípa, v níž žije mezi 20 a 50 tisíci obyvateli. Vynikající hospodaření města dokládá také fakt, že Česká Lípa tento rating získává pravidelně od roku 2012. V celé České republice je 44 podobně velkých měst, přičemž nejvyšší ratingové hodnocení za uplynulý rok získala pouze tři města.

Premianti mezi obcemi od 500 do 999 obyvatel: Frýdštejn, Volfartice, Přepeře a Martinice

Kromě České Lípy získalo ratingové hodnocení „A“ ještě devět dalších obcí v kraji, z toho čtyři v kategorii od 500 do 999 obyvatel a pět menších obcí. Mezi zmiňované čtyři obce patří Frýdštejn z okresu Jablonec nad Nisou a Volfartice z okresu Česká Lípa. Obě obce získávají nejvyšší rating pravidelně. Další dvě obce s nejvyšším ratingem, Přepepře a Martinice v Krkonoších, obě z okresu Semily, se naopak ke konečnému ratingovému stupni A propracovaly kontinuálním zlepšováním z průměrného hodnocení „B-„ v roce 2013.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Česká Lípa: Mgr. Romana Žatecká, starostka zatecka@mucl.cz

Frýdštejn: Pavel Müller, starosta starosta@frydstejn.cz

Volfartice: Mgr. Marie Bernátová, starostka starostka@volfartice.cz

Přepeře: Ing. Luděk Sajdl, starosta obec@prepere.cz

Martinice v Krkonoších: Leoš Mejvald, starosta obec.martinice@krakonos.cz