Jihočeské obce hospodařily v předvolebním roce 2017 lépe než obce většiny ostatních krajů v ČR

03 října, 2018

Dlouhodobým premiantem mezi městy je například Vyšší Brod, z velkých měst si dobře vedly Strakonice

Praha, 2. října 2018 – Obce Jihočeského kraje jako celek hospodařily v předvolebním roce 2017 lépe než obce ve většině krajů České republiky. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,94, což je prakticky stejný výsledek jako průměr za obce všech krajů (3,93) a pátý nejlepší výsledek mezi všemi kraji. Více než třetina obcí Jihočeského kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařila necelá polovina obcí a pouze šestina obcí kraje se ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

„Obce Jihočeského kraje si vedou dobře téměř ve všech sledovaných parametrech. Jejich příjmy v přepočtu na jednoho obyvatele byly v uplynulých čtyřech letech třetí nejvyšší v rámci všech krajů v ČR, podíl investičních dotací na celkových výdajích byl čtvrtý nejvyšší a jejich dluh naopak čtvrtý nejnižší. Jejich běžné výdaje sloužící na provoz obecních služeb však byly poměrně vysoké. V rámci všech krajů šlo o třetí nejvyšší částku v přepočtu na obyvatele,“ vysvětluje Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Z 623 obcí Jihomoravského kraje jich získalo 55 ratingový stupeň „A“, 58 stupeň „B+“ a 105 stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 218 obcí. Dalších 293 obcí získalo iRatingový stupeň „B-“ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 112 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-“. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Košice: malá obec s vynikajícím ratingem

Košice v okrese Tábor jsou malou obcí, ve které žije mezi 500 a 999 obyvateli. Podobně velkých obcí je v České republice 1 374, ale pouze 5 % z nich získalo za rok 2017 podobně jako Košice ratingové hodnocení A. Košice hospodaří bez dluhu a mají trvale vysoký přebytek obecního rozpočtu. Díky tomu plynule navyšují své krátkodobé finanční rezervy, které mohou využít na rozvoj obce. V roce 2016 šla na tyto účely více než polovina všech obecních výdajů. Obec naprůměrně investuje například do tělovýchovy či do zajištění pitné vody pro obyvatele.

Bělčice a Chyšky: malé obce s dlouhodobě dobrým finančním vedením

Příkladem obcí s velmi dobrým hospodařením jsou rovněž Bělčice z okresu Strakonice a Chyšky z okresu Písek, které v roce 2017 získaly ratingové hodnocení „B+“. Z 51 podobně velkých obcí (1 000 – 1 999 obyvatel) v kraji získalo stejné či lepší hodnocení dohromady pouze 6 obcí.  Zatímco Chyšky získávají toto hodnocení pravidelně už od roku 2012, Bělčice svůj rating dokázaly v uplynulém roce vylepšit o dva stupně. Bělčice hospodařily v uplynulém roce zcela bez dluhů a v uplynulých letech výrazně investovaly do rozvoje obce. V letech 2015-2017 činil podíl kapitálových výdajů obce v průměru 40 %. Chyšky hospodaří téměř bez dluhů a rovněž intenzivně investují do svého rozvoje. V posledních letech obec investovala do celé řady rozvojových aktivit, z těch náročnějších například do výměny veřejného osvětlení, do mateřských a základních škol či do výstavby nových chodníků.

Litvínovice: člen elitního klubu desetiny nejlepších obcí s počtem obyvatel od 2 do 5 tisíc

Ratingové hodnocení „B+“ získala za rok 2017 také obec Litvínovice, která toto hodnocení získává už od roku 2014. Mezi 422 podobně velkými obcemi jich stejné ohodnocení získalo pouze 42, jen 10 dalších potom získalo hodnocení „A“. Obec má velmi nízký dluh, který navíc od roku 2012 postupně snižuje. V roce 2017 byla výše dluhu v přepočtu na obyvatele šetkrát nižší než u jiných podobně velkých obcí. Naopak likvidita obce je velmi vysoká, a to mimo jiné díky úsporám ve výdajích, zejména za nákup materiálu a služeb a také vody, paliv a energie. Ty se od roku 2013 snižují a v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie jsou poloviční.

Vyšší Brod si již šest let v řadě udržuje nejvyšší ratingové hodnocení „A“

Vyšší Brod patří k pouhým deseti obcím se dvěma až pěti tisíci obyvateli v celé České republice, které se mohou pochlubit nejvyšším ratingovým hodnocením. Dluh města v přepočtu na obyvatele je devětkrát nižší než u podobných obcí bývá obvyklé a město navíc trvale hospodaří s přebytkovými rozpočty. K těm pomáhají například vyšší daňové příjmy nebo příjmy z poskytování služeb. Volné prostředky město investuje do svého rozvoje, ke kterému využívá také investiční dotace. Jejich role se ale v průběhu posledních let stále snižovala. V uplynulých letech investovalo město nejvíce prostředků do svého bytového fondu, ať už šlo o rekonstrukce, zateplení či nákup nových pozemků. Další výrazné investice směřovaly například do vodohospodářské či dopravní infrastruktury a také na zajištění kvalitních sociálních služeb.

Strakonice: rozpočtově zodpovědné krajské město s vysokou investiční aktivitou

Příkladem většího města s velmi dobrým finančním vedením jsou Strakonice spadající do kategorie měst, ve kterých žije mezi 20 a 50 tisíci obyvateli. Strakonice získaly za loňský rok raingové hodnocení „B“ vypovídající o velmi dobré velmi dobré finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. To dokazuje i fakt, že ze 44 podobně velkých obcí v České republice získalo hodnocení „B“ nebo lepší pouze 17 z nich.

Strakonice v minulých letech nadprůměrně investovaly, v letech 2015 a 2016 s vyšší podporou prostředků z Evropských dotací, v loňském roce z velké části z vlastních zdrojů. Ty má město k dispozici díky dlouhodobě přebytkovému hospodaření. Strakonice mají oproti podobným obcím vysoké příjmy z pronájmu majetku a postupně snižují své zadlužení. To kleslo od roku 2013 na polovinu. Při zachování tohoto trendu lze předpokládat, že se ratingové hodnocení města za rok 2018 ještě zlepší.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Košice: Jaromír Černý, starosta@obeckosice.cz

Bělčice: Pavel Vejšický, mesto@belcice.cz

Chyšky: Miroslav Maksa, obec@chysky.cz

Litvínovice: Alena Nováková, starosta@litvinovice.cz

Vyšší Brod: Ing. Milan Zálešák, starosta@mestovyssibrod.cz

Strakonice: Mgr. Břetislav Hrdlička, bretislav.hrdlicka@mu-st.cz