Hradčovice patří v kraji stále mezi nejlépe hospodařící obce

30 září, 2017

Je to již počtvrté v řadě, kdy bylo hospodaření obce Hradčovice oceněno nejlepším možným iRatingovým stupněm „A“. Tohoto nejvyššího hodnocení dosáhla obec také v létech 2013, 2014 a 2015. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel.

Obec Hradčovice se nachází v okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji a patří do kategorie
1 000 – 1 999  obyvatel. Ve Zlínském kraji je celkem 307 obcí a z nich, bez ohledu na počet obyvatel, dosáhlo na hodnocení „A“ pouze 10 obcí. Přihlédneme-li k velikostní kategorii, má ve skupině obcí s 1 000 – 1 999 obyvateli toto hodnocení už pouze jedna další obec ve Zlínském kraji.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.

V roce 2016 směřovala téměř polovina celkových výdajů obce do kapitálových výdajů, a to zejména do služeb pro obyvatelstvo. Významnou část kapitálových výdajů tvořily také investice do pozemních komunikací. Obec nevykazuje žádný dluh, má nízký podíl cizích zdrojů na svém majetku a v porovnání s ostatními obcemi má i podstatně nižší podíl dotací na příjmech. Pro financování investic využívá tedy především kladného salda rozpočtu, kterého dosahuje trvale nízkými běžnými výdaji v porovnání se srovnatelně velkými obcemi. Navíc si udržuje ve srovnání s obcemi v dané velikostní kategorii vysoké úspory v podobě peněz na bankovním účtu.

Tyto výsledky hospodaření obce v roce 2016 a finanční zdroje obce umožnily, že v letošním roce kdy vzrost počet žáků zdejší základní školy a vznikla potřeba jejího rozšíření a provedení úprav ve stávající školní budově, mohla obec  profinancovat zcela ze svých peněz, bez závislosti na jiných finančních prostředcích. Dostalo se i na další investice, např. na rekonstrukci veřejného osvětlení, případně na opravy obecních nemovitostí.

„Odborné hodnocení hospodaření naší obce službou iRating  je pro nás ideální zpětnou vazbou, která nám umožnila nezávisle vyhodnotit dosavadní hospodaření, sdělil starosta obce Jan Popelka. Zároveň vedení naší obce získalo potřebné informace o tom, jak na základě získaného ratingového hodnocení vhodně přizpůsobit další kroky v našem hospodaření“, dodal starosta.

 

Kontakt: Doc. RSDr. Jan Popelka, starosta
Email: starosta@hradcovice.cz