Hospodaření obcí v Moravskoslezském kraji bylo v uplynulém roce horší než ve většině krajů ČR

03 října, 2018

Velmi dobře hospodaří například Pstruží, Domaslavice, Střítež či Morávka z okresu Frýdek-Místek

Praha, 2. října 2018 – Obce v Moravskoslezském kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 hůře než obce ve většině ostatních krajů. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,39 bodu, což je o 10 % horší výsledek, než činí republikový průměr (3,93 bodu). Umístily se tak na pomyslném 11. místě. Čtvrtina obcí Moravskoslezského kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařila více než polovina obcí a více než pětina se potom ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

„Obce Moravskoslezského kraje měly v uplynulém volebním období čtvrté nejvyšší příjmy v přepočtu na obyvatele. Přesto však měly oproti obcím z jiných krajů podprůměrnou výši krátkodobého finančního majetku, tedy likvidních peněz. Do svého rozvoje investovaly pouze čtvrtinu všech svých výdajů, což je v rámci krajů třetí nejnižší hodnota. Naopak jejich běžné výdaje byly v přepočtu na obyvatele druhé nejvyšší mezi všemi kraji v ČR,“ říká Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Z 300 obcí Moravskoslezského  kraje pouze 5 obcí získalo ratingový stupeň A, 17 potom stupeň B+ a 52 stupeň B. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 74 obcí. Dalších 159 obcí získalo iRatingový stupeň B- či C+, které indikují průměrné hospodaření, a 67 obcí potom získalo ratingový stupeň C či C-. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Pstruží a Horní Domaslavice postupně zlepšily hospodaření až na rating B+

Mezi obce, kterým se v rámci Moravskoslezského kraje daří nadprůměrně dobře, patří například Horní Domaslavice či Pstruží v okrese Frýdek-Místek, které získaly ratingové hodnocení B+ svědčící o jejich velmi dobrém a udržitelném hospodaření. V obou obcích žije mezi 500 a 999 obyvateli a obě patří k pouhým 9 ze 75 podobně velkých obcí v kraji, které získaly jeden ze dvou nejvyšších ratingových stupňů.

Horní Domaslavice od roku 2013 kontinuálně snižují svůj obecní dluh, který je v současnosti v porovnání s podobně velkými obcemi zanedbatelný. Také díky tomu se jejich ratingové hodnocení od roku 2014 zvýšilo o dva stupně, z hodnoty B- na zmiňovaný stupeň B+. Dlouhodobě snižují své běžné výdaje, které dosahují pouhých dvou třetin úrovně ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Navzdory nižším příjmům tak Horní Domaslavice dosahují od roku 2014 trvalých přebytků rozpočtu.

Obec Pstruží od roku 2013 nevykazuje dokonce žádný dluh a také ona snižuje výši svých běžných výdajů, které jsou oproti podobně velkým obcím pouze poloviční. Díky tomu může i přes nižší příjmy investovat do svého rozvoje více než podobně velké obce. Investice přitom realizuje bez přispění dotací a v období let 2014 – 2017 na ně vyčlenila více než třetinu celkových výdajů. Největší investiční akce proběhly v létech 2015 a 2017 v oblasti pozemních komunikací. Výborné hospodaření obce v posledních letech dokládá také fakt, že od roku 2012, kdy získala rating C+, se její hodnocení zlepšilo o tři stupně.

Střítež a Morávka investují a hospodaří zcela bez dluhů

Obě obce se nacházejí v okrese Frýdek-Místek a žije v nich mezi jedním a dvěma tisíci obyvateli. Zatímco Střítež obdržela za rok 2017 rating B+, Morávka získala po třech letech s ratingem A hodnocení B s tím, že zde existují vhodné podmínky pro opětovné zlepšení ratingu.

Střítež disponuje dostatečnou mírou likvidních finančních prostředků, a to díky přebytkovému hospodaření. Za těmito přebytky stojí mimo jiné velmi nízké běžné výdaje obce. Díky tomu mohla obec i za přispění prostředků z Evropské unie výrazně investovat do svého rozvoje. V roce 2015 byla více než polovina celkových výdajů použita na rozvoj obce v oblasti kultury. V dalších letech bylo v místní části Zálesí instalováno osvětlení, pořízeny rychlostní radary a opravena střecha na vodárně. V oblasti životního prostředí byl zateplen kulturní dům a vyměněn otopný systém. Obec také provedla výsadbu Aleje k rybníkům a pro občany pořídila kompostéry.

Podobně je na tom také obec Morávka, která má velmi vysoké přebytky obecních rozpočtů a má k dispozici až třikrát více likvidních prostředků než je mezi podobně velkými obcemi běžné. Díky tomu může vydávat nadprůměrně vysoké částky na svůj rozvoj. Letos například rekonstruovala školní jídelnu a školní hřiště či začala s revitalizací veřejných prostranství. V minulých letech rovněž opravovala chodníky či opravila národní kulturní památku Seník, která se v jejím katastru nachází.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Pstruží: Ing. Milan Vaněk, starosta@pstruzi.cz

Horní Domaslavice: Jiří Sušovský, obec@hornidomaslavice.cz

Střítež: Miroslav Jaworek, starosta@obecstritez.cz

Morávka: Mgr. Gabriela Daňková, starostka@moravka.info