Hospodaření obcí Královéhradeckého kraje je třetí nejlepší ze všech krajů České republiky

03 října, 2018

Rizikově hospodaří pouze desetina obcí kraje

Praha, 2. října 2018 – Obce v Královéhradeckém kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 lépe než obce ve většině ostatních krajů. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,68 bodu, což je o 6 % lepší výsledek než činí celorepublikový průměr (3,93 bodu). Umístily se tak na pomyslném třetím místě. Dvě pětiny obcí kraje získaly jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařila polovina obcí a pouhá desetina se potom ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

Obce Královéhradeckého kraje jako celek se umístily v rámci České republiky na třetím místě přesto, že v žádném z hlavních sledovaných parametrů příliš nevynikají. Na druhou stranu v žádném ani výrazně nezaostávají. Jejich hospodaření je tak poměrně vyvážené.

Obecní příjmy v přepočtu na obyvatele byly v uplynulém volebním období čtvrté nejnižší ze všech krajů. Nízké však byly také jejich výdaje. Běžné výdaje obcí kraje byly páté nejnižší v rámci všech krajů a pátý nejnižší byl také podíl jejich kapitálových výdajů na celkových výdajích. „Tento údaj nám ukazuje, koik obce takříkajíc projedly a kolik z jejich výdajů putovalo do investic na rozvoj obce. U obcí Královéhradeckého kraje to bylo 28 %, což je mírně pod republikovým průměrem,“ vysvětluje Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Dluh obcí kraje v přepočtu na obyvatele byl šestý nejvyšší ze všech krajů. V uplynulém volebním období se snížil téměř o pětinu, tedy rychleji než činil průměrný pokles obecních ddluhů v České republice.

Během uplynulého volebního období zvýšily obce Královéhradeckého kraje objem krátkodobého finančního majetku v přepočtu na obyvatele o 68 %, tedy více než o kolik rostl objem likvidních finančních prostředků obcí v celé České republice. Přesto měly v roce 2017 k dispozici méně peněz na účtech než činil průměr za celou Českou republiku, konkrétně šlo v průměru o pátou nejnižší částku ze všech krajů.

Ze 448 obcí Královéhradeckého kraje jich získalo 61 ratingový stupeň „A“, 49 stupeň „B+“ a 62 stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 172 obcí. Dalších 230 obcí získalo iRatingový stupeň „B-“ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 46 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-“. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Dobruška, Kramolna a Javornice: trojice obcí s nejvyšším ratingem a více než tisíci obyvateli

Z 61 obcí, které v kraji obrdržely za uplynulý rok ratingové ohodnocení „A“, pouze ve třech žije více než tisíc obyvatel. Největší je město Dobruška v okrese Rychnov nad Kněžnou, které spadá do kategorie obcí s pěti až deseti tisíci obyvateli. Dobruška patří mezi finančně nejlépe hospodařící města v ČR a ratingový stupeň „A“ získává stabilně od roku 2014.

Javornice, rovněž z okresu Rychnov nad Kněžnou, a Kramolna z okresu Náchod potom spadají mezi obce, v nichž žije od jednoho do dvou tisíc obyvatel. Zatímco obec Javornice se v elitní skupině obcí s ratingem „A“ pohybuje od roku 2013, obec Kramolna získala toto hodnocení poprvé v historii, když se v porovnání s rokem 2016 zlepšila o celé dva ratingové stupně.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Dobruška: Ing. Petr Lžíčař, starosta@mestodobruska.cz

Javornice: Bc. Vlastimil Zachoval, obec@obecjavornice.cz

Kramolna: Jitka Kropáčková, ou.kramolna@tiscali.cz