Hospodaření obcí Karlovarského kraje je v rámci celé České republiky mírně podprůměrné

03 října, 2018

Výborně či velmi dobře hospodaří necelá třetina obcí kraje

Praha, 2. října 2018 – Obce v Karlovarském kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 mírně hůře než činí republikový průměr. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,12 bodu, zatímco republikový průměr činí 3,93 bodu. Obce Karlovarského kraje se tak umístily na pomyslném osmém místě. Téměř třetina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařila více než polovina obcí a 17 % se potom ocitlo v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

 „Obce Karlovarského kraje mají vůbec nejnižší míru zadlužení v přepočtu na jednoho obyvatele v porovnání s obcemi ostatních krajů. Jejich příjmy byly v přepočtu na obyvatele v  uplynulém volebním období páté nejvyšší a na účtech měly okamžitě k dispozici v průměru čtvrtou nejvyšší částku na jednoho obyvatele. Mají však poměrně velké běžné výdaje a příliš neinvestují do svého rozvoje. Kapitálové výdaje, tedy výdaje na rozvoj obce, činily v uplynulém volebním období pouze čtvrtinu všech obecních výdajů, říká Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

U obcí na Karlovarsku se na jejich celkových příjmech vyšší měrou než jinde v republice podílely daň z nemovitých věcí a příjmy z hazardu. Příjmy obcí z daně z nemovitostí byly na Karlovarsku v přepočtu třetí nejvyšší v rámci České republiky. Příjmy z hazardu byly naopak nejvyšší z celé České republiky. Zatímco průměrně činí příjmy z hazardu 2 % příjmu obcí, na Karlovarsku jde o 4 %. Během uplynulého volebního období se přitom tyto příjmy obcí na Karlovarsku zvýšily o 39 %.

Ze 133 obcí kraje Vysočina jich získalo 5 ratingový stupeň „A“, 16 stupeň „B+“ a 19 stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 40 obcí. Dalších 69 obcí získalo iRatingový stupeň „B-“ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 24 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-“. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Toužim, Dolní Nivy, Lipová, Pila a Vřesová: pět krajských premiantů

Největší obcí Karlovarského kraje, která obdržela za uplynulý rok ratingové hodnocení „A“, je Toužim z okresu Karlovy Vary, ve které žije mezi dvěma a pěti tisíci obyvateli. Mezi další obce s ratingem „A“ potom patří Dolní Nivy a Vřesová z okresu Sokolov, v nichž žije od 200 do 499 obyvatel, Lipová z okresu Cheb a Pila z okresu Karlovy Vary, ve kterých žije mezi 500 a 999 obyvateli.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Toužim: Alexandr Žák, Alexandr.Zak@touzim.cz

Dolní Nivy: Pavel Hrysz, e-podatelna@dolninivy.cz

Lipová: Ing. Vladimír Duda, starosta@obeclipova.eu

Pila: Mgr. Stanislav Hoffman, obec.pila@volny.cz

Vřesová: Miroslav Fiala, ouvresova@ouvresova.cz