iRating

Ratingové hodnocení vypovídá spravedlivě o tom, v jaké je obec celkové finanční kondici. Posuzuje se míra závislosti obce na úvěrech a dotacích, aktivita obce při uskutečňování svého poslání a schopnost financovat své investiční záměry z vlastních prostředků.

Je to výpočet, který se pro každou obec počítá stejně podle postupů používaných v bankách. Do výpočtu nezasahuje žádný subjektivní názor jednotlivce, komise nebo poroty. Používají se rozpočtové a účetní ukazatele za dva roky a výsledky se ještě porovnávají s ostatními obcemi. Výsledkem je ratingový stupeň.

Dobrý ratingový stupeň je signálem pro veřejnost, že služby obyvatelům jsou bezpečně financovány a vedení obce hospodaří zodpovědně. To se navíc bezpečně potvrdí, jestliže se rating obce rok od roku zlepšuje.

Certifikát Ratingová zpráva Tisková zpráva Ratingový stupeň
 nástroj pro prezentaci obce na veřejnosti, při osobních jednáních, na webových stránkách, v obecním zpravodaji nebo v médiích  porovnání a trend vývoje rozpočtových a finančních ukazatelů pro pracovníky ekonomického oddělení  oznámení o dobrém iRatingovém hodnocení v regionálním nebo celostátním tisku A, B+, B, B-, C+, C, C-