Výhody registrace

Neregistrovaný návštěvník

Vývoj iRatingového hodnocení za posledních 9 let a zobrazení všech obcí se stejným hodnocením

  • v kraji
  • v okresu
  • v České republice

Registrovaný uživatel

Stejný rozsah jako neregistrovaný návštěvník a navíc Finanční profil obce obsahující

  • hodnoty ukazatelů monitorovaných Ministerstvem financí za poslední rok (likvidita, podíl cizích zdrojů na aktivech, rozpočtová odpovědnost)
  • porovnání vývoje 10 ukazatelů hospodaření s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie za posledních 5 let (podíl salda na příjmech, podíl kapitálových výdajů na celkových, podíl investičních dotací na kapitálových výdajích, dluh, stav na bankovních účtech a další)