Články

Rating obcí (Moderní obec, květen 2021)

Rating je obecně používaný nástroj k hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů. V zásadě odráží míru rizika, zda daný…
Celý článek

CRIF: Obce zvládly i v uplynulém roce hospodařit s přebytkem, jejich investice byly nejvyšší v historii

Rating hospodaření obcí ukázal rostoucí rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími obcemi. Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2020 podesáté v řadě…
Celý článek

Obce v době propadu příjmů v důsledku koronavirové krize

Poslední údaje o rozpočtovém hospodaření v roce 2020 ukazují, že obce jako celek udržely výdaje pod úrovní příjmů, vykázaly tudíž přebytek,…
Celý článek

Kraje – nejen o sdílených daních

Fungování krajských samospráv v České republice má již poměrně dlouhou historii. Koncem roku 2000 se konaly první volby do krajských zastupitelstev.…
Celý článek

Kraje – úspory a dluh

Východiska krajských rozpočtu pro letošní rok výrazně ovlivnil vývoj zejména ve druhé polovině roku 2020. Již od října bylo zřejmé,…
Celý článek

Kraje a obce před druhu vlnou pandemie

Ministerstvo financí zveřejnilo údaje o hospodaření krajů a obcí za devět měsíců letošního roku. Zahrnuje dopady první vlny pandemie a…
Celý článek

Je daň z nemovitých věcí pro obce důležitá?

Jednoduchá odpověď je: patrně nikoli, či jak pro kterou obec. Podíl daně z nemovitých věcí na celkových příjmech obcí (bez Prahy)…
Celý článek

Jak kraje pomáhají obcím?

Podstatnou část příjmů krajských rozpočtů tvoří, jak známo, transfery. V roce 2019 představovaly dvě třetiny jejich celkových příjmů. Značná část transferů…
Celý článek

Obce letos přijdou na sdílených daních o téměř 27 miliard, se kterými počítaly ve svých rozpočtech

Do letošního roku obce vstoupily ve velmi dobré kondici dané nízkým dluhem, vysokými úsporami a značnou investiční aktivitou v roce…
Celý článek