Vranovice

Hospodaření Obce Vranovice za rok 2015 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření Obce Vranovice za rok 2015 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. není finanční stabilita výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

Obec Vranovice se nachází v okresu Příbram ve Středočeském kraji a patří do kategorie 200 – 499 obyvatel. Z celkového počtu 121 obcí v okresu Příbram dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ v této kategorii pouze 9 obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.

„Odborné hodnocení hospodaření naší obce službou iRating  je pro nás ideální zpětnou vazbou, která nám umožnila nezávisle vyhodnotit dosavadní hospodaření,“ sdělila starostka obce Vranovice. „Zároveň vedení naší obce získalo potřebné informace o tom, jak na základě získaného ratingového hodnocení vhodně přizpůsobit další kroky v našem hospodaření“, dodala starostka Blanka Strnadová.


Kontakt: Blanka Strnadová, starostka
Email: vranovice@tremsin.cz