Votice

Ratingové hodnocení města Votice je dlouhodobě vynikající a stabilní.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření města Votice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nadprůměrné hodnocení získává pravidelně již od roku 2013 a v roce 2016 obdržela dokonce nejvyšší ratingový stupeň „A“.

Město Votice se nachází v okresu Benešov ve Středočeském kraji a patří do velikostní kategorie 2 000 – 4 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 422 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Votice dosáhlo pouze 42, ve Středočeském kraji pak 17 obcí.

Město postupně již od roku 2013 snižuje svůj dluh, jehož výše v přepočtu na obyvatele byla v roce 2017 více než dvojnásobně nižší než v ostatních obcích stejné velikostní kategorie. V porovnání s tím naopak od roku 2014 prudce roste objem hotovosti na bankovních účtech, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky.

Votice dosahují trvale vyšších příjmů i výdajů v přepočtu na obyvatele než ostatních 422 obcí stejné velikostní kategorie a od roku 2015 také vyššího přebytku rozpočtu. Pozoruhodné jsou několikanásobně vyšší příjmy z pronájmu majetku. Právě tyto prostředky jsou pak stěžejním zdrojem financování rozvojových aktivit města, jehož investiční aktivita byla nadprůměrná v roce 2014 a 2015 a nadále je vysoká navzdory nízkému objemu investičních dotací.


Kontakt: Jiří Slavík, starosta
Email: jiri.slavik@votice.cz