Trnava

Obec Trnava prokazuje stabilní a velmi dobré finanční hospodaření.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Trnava za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává již počtvrté za sebou, přičemž ještě v roce 2013 dosahovalo průměrné hodnoty „B-“.

Obec Trnava se nachází v okresu Zlín ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999 obyvatel. V této velikostní kategorii je ve Zlínském kraji celkem 54 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Trnava dosáhlo v roce 2017 pouze již jen dalších 8.

Od roku 2012 nevykazuje obec žádný dluh a díky vysokým přebytkům rozpočtu v letech 2014 – 2016 si vytvořila dostatečnou rezervu pro realizaci investičních akcí na rozvoj obce v roce 2017 i za přispění dotace. V roce 2017 vyčlenila na investice dokonce 62 % celkových výdajů. Největší investiční akce proběhly v roce 2017 v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje, základního školství a pozemních komunikací. Konkrétně se jednalo o tyto projekty: Silnice III/4893 – třetí etapa výstavby chodníků, Trnava-oprava místní komunikace-Dolansko, Protipovodňová ochrana obce Trnava, Rekonstrukce mostu pod Horní točnou autobusu, Splašková kanalizace a ČOV.


Kontakt: Ing. Martin Kašpárek, starosta
Email: outrnava@avonet.cz