Pstruží

Ratingové hodnocení obce Pstruží se zlepšuje.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Pstruží za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává podruhé za sebou, přičemž ještě v roce 2012 dosahovalo podprůměrné hodnoty „C+“.

Obec Pstruží se nachází v okresu Frýdek – Místek v Moravskoslezském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Moravskoslezském kraji celkem 75 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Pstruží dosáhlo v roce 2017 pouze již jen dalších 6.

Od roku 2013 nevykazuje obec žádný dluh a trvale snižuje úroveň běžných výdajů, které jsou v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie poloviční.  Navzdory nižším příjmům než ostatní obce stejné velikostní kategorie tak dosahuje trvalých přebytků rozpočtu.

Díky přebytkům rozpočtu kumuluje na bankovních účtech hotovost, kterou používá k financování investic na rozvoj obce. Tyto investice realizuje bez přispění dotací a v období 2014 – 2017 na ně vyčlenila více než třetinu celkových výdajů. Největší investiční akce proběhly v létech 2015 a 2017 v oblasti pozemních komunikací.


Kontakt: Ing. Milan Vaněk, starosta
Email: starosta@pstruzi.cz