Pasohlávky

Ratingové hodnocení obce Pasohlávky se každým rokem zlepšuje.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Pasohlávky za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzují také rostoucí hodnoty jejího ratingového hodnocení od roku 2014.

Obec Pasohlávky se nachází v okresu Brno – venkov v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 182 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako obec Pasohlávky jich dosáhlo pouze 14.

Celkové příjmy obce značně převyšují příjmy ostatních obcí stejné velikostní kategorie zejména díky příjmům plynoucím z provozování rekreačního střediska (poplatek za rekreační pobyt, daň z nemovitosti). Pozoruhodná je také výše příjmů z pronájmu pozemků a poskytování služeb. V roce 2015 a 2017 dosáhla obec vysokého přebytku rozpočtu a díky tomu disponuje poměrně vysokou hotovostí na bankovních účtech, jejíž výše v roce 2017 byla oproti ostatním obcím stejné velikostní kategorie trojnásobná. Její investiční činnost není závislá na dotacích a obec není od roku 2012 vůbec zadlužena.


Kontakt: DiS. Martina Dominová, starostka
Email: starosta@pasohlavky.cz