Nové Bránice

Obec Nové Bránice získala druhé nejvyšší ratingové hodnocení  „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Nové Bránice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Úspěšné finanční vedení obce dokumentuje i fakt, že iRatingové hodnocení se meziročně zlepšilo hned o dva stupně.

Obec Nové Bránice se nachází v okresu Brno-venkov v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 182 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Nové Bránice dosáhlo již pouze dalších 13.

V období 2014 – 2017 dosahovala obec velmi vysokých přebytků rozpočtu, z nichž postupně umořovala svůj dluh. Ten je nyní, v přepočtu na obyvatele, nižší než dluh ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Přesto, že není vůbec závislá na investičních dotacích, investuje postupně do rozvoje a výše investic narůstá.


Kontakt: Zdeněk Kališ, starosta
Email: starosta.novebranice@volny.cz