Nová Bystřice

Hospodaření Města Nová Bystřice za rok 2015 bylo potřetí v řadě oceněno iRatingovým stupněm „A“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření Města Nová Bystřice za rok 2015 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila městu čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.

Město Nová Bystřice se nachází v okresu Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a patří do kategorie
2 000 – 4 999 obyvatel. Z celkového počtu 106 obcí v okresu Jindřichův Hradec dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm „A“ pouze 17 obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.


Kontakt: Rudolf Hubinger, tajemník
Email: tajemnik@novabystrice.cz