Napajedla

Hospodaření Města Napajedla za rok 2015 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Města Napajedla za rok 2015 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila městu čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. není finanční stabilita výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

Město Napajedla se nachází v okresu Zlín ve Zlínském kraji a patří do kategorie 5 000 – 9 999 obyvatel. Z celkového počtu 89 obcí v okresu Zlín dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ pouze 13 obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.


Kontakt: Ing. Ivo Šlíma, vedoucí finančního odboru
Email: slima@napajedla.cz