Morávka

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Morávka za rok 2017 iRatingovým stupněm „B“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B“ vypovídá o velmi dobré finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje. Úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že v předchozích třech letech dosahovalo iRatingové hodnocení nejvyšší možné hodnoty „A“.

Obec Morávka se nachází v okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 748 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Morávka dosáhlo již pouze dalších 57.

Morávka nemá vůbec žádný dluh a díky trvalému každoročnímu přebytku rozpočtu kumuluje na svých bankovních účtech likvidní prostředky, které pak slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit. Ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie je přebytek rozpočtu Morávky nadprůměrný a v roce 2016 ušetřila obec dokonce 43 % svých příjmů. V přepočtu na obyvatele vykazuje Morávka téměř třikrát vyšší zůstatek hotovosti na bankovních účtech než obce stejné velikostní kategorie. Likvidita je tedy vysoká a obec splňuje i další ukazatele monitorované Ministerstvem financí.

Pro financování rozvojových aktivit využívá obec i dotace, avšak v mnohem menší míře, než ostatní obce stejné velikostní kategorie.

Investiční akce – realizace vodovodu Haferník (dotace MSK), rekonstrukce stávajících zastávek a výstavba nových, rekonstrukce Národní kulturní památky – Noční přechod (dotace MSK), výstavba workoutového hřiště (dotace MMR),rozšíření dětského hřiště u ZŠ, rekonstrukce mostu přes řeku Morávku u sběrného místa, výstavba mostu na Lipovém, veřejná zeleň, rekonstrukce chodníku v centru obce

Projektové dokumentace 2017 – příprava projekt.dok. na: rekonstrukci školního hřiště, na rekonstrukci školní kuchyně, na rekonstrukci kulturní památky Seník, na rekonstrukci stávajících dílen na cvičné kuchyně, příprava projektové dokumentace na chodník Morávka-Pražmo, příprava projektové dokumentace na autobusový záliv – Pod přehradou, příprava projektové dokumentace na vodovod Vlaský, příprava projektové dokumentace na Revitalizaci veřejného prostranství Lipový a okolí NKP Noční přechod, projektová dokumentace na Spolkový dům

v roce 2018 – investice – rekonstrukce školní jídelny, rekonstrukce školního hřiště (dotace MMR), rekonstrukce kulturní památky Seník, výstavba nové zastávky u Bebka, rekonstrukce chodníku Morávka střed – ZŠ, rekonstrukce budovy u ZŠ – na cvičné kuchyňky, zahájení rekonstrukce Revitalizace veřejného prostranství Lipový, úprava míst na kontejnerová stání, rekonstrukce mostu pod přehradou,


Kontakt: Mgr. Gabriela Daňková, starostka
Email: starostka@moravka.info