Losiná

Obec Losiná dosahuje dlouhodobě vynikajícího ratingového hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Losiná za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že její ratingové hodnocení v létech 2014 – 2016 dosáhlo nejvyššího možného stupně A.

Obec Losiná se nachází v okresu Plzeň – město v Plzeňském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Plzeňském kraji celkem 47 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Losiná dosáhly pouze již jen další 4.

Od roku 2013 nevykazuje obec žádný dluh. Objem hotovosti na bankovních účtech byl v roce 2016 v přepočtu na obyvatele a v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie dvojnásobný, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Obec dosahuje trvale nižších příjmů i výdajů než ostatní obce stejné velikostní kategorie a kromě investiční dotace v roce 2016 získává prostředky pro investování z přebytku rozpočtu.  V roce 2017 zúročila obec dotaci z předchozího roku a realizovala investiční akce do veřejného osvětlení a technických služeb.


Kontakt: Miloš Černý, starosta
Email: starosta@losina.cz