Litvínovice

Hospodaření Obce Litvínovice za rok 2017 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“ Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Obce Litvínovice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nadprůměrné hodnocení získává pravidelně již od roku 2014.

Obec Litvínovice se nachází v okresu České Budějovice v Jihočeském kraji a patří do velikostní kategorie 2 000 – 4 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 422 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Litvínovice dosáhlo pouze 42, v Jihočeském kraji pak 6 obcí.

Obec má velmi nízký dluh, jehož výši navíc již od roku 2012 postupně snižuje. V roce 2017 byla výše dluhu v přepočtu na obyvatele šestinásobně nižší než v ostatních obcích stejné velikostní kategorie. V porovnání s tím naopak roste objem hotovosti na bankovních účtech, jehož výše je v porovnání s ostatním obcemi téměř dvojnásobná.

Příčinou úspěšné kumulace likvidních prostředků jsou trvale vysoké přebytky běžného rozpočtu obce dosahované úsporami v běžných výdajích zejména za nákup materiálu a služeb. Nezanedbatelné jsou i nízké náklady za nákup vody, paliv a energie, které se od roku 2013 snižují a v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie jsou poloviční.

Právě tyto prostředky jsou pak stěžejním zdrojem financování rozvojových aktivit obce, jejíž investiční aktivita je nadprůměrná navzdory takřka nulovému objemu investičních dotací.


Kontakt: Alena Nováková, starostka
Email: starosta@litvinovice.cz