Lipůvka

Obec Lipůvka získala druhé nejvyšší ratingové hodnocení  „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Lipůvka za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že iRatingové hodnocení je stabilní bez výkyvů a meziročně se zlepšilo o jeden stupeň.

Obec Lipůvka se nachází v okresu Blansko v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 104 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Lipůvka dosáhlo již pouze dalších 9.

Lipůvka nemá vůbec žádný dluh, své projekty určené pro rozvoj obce financuje z vlastních prostředků a v roce 2017 také za spoluúčasti investiční dotace z fondů EU. V průměru za období 2014 – 2017 však je obec méně závislá na investičních i neinvestičních dotacích než ostatní obce stejné velikostní kategorie. Z přebytku rozpočtu, který byl v letech 2016 a 2017 výrazně vyšší, přispívá také na provoz mateřské a základní školy. Přebytku rozpočtu dosahuje zejména díky redukci výdajů souvisejících s nákupem služeb a ostatními neinvestičními nákupy, které jsou téměř dvojnásobně nižší než u ostatních obcí stejné velikostní kategorie.

V roce 2017 proběhla větší investice do projektu Velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Lipůvka.


Kontakt: Ing. Ivo Pospíšil, starosta
Email: starosta@lipuvka.eu