Lhota

Obec Lhota již potřetí v řadě s druhým nejvyšším ratingovým hodnocením.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Lhota za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získala již potřetí za sebou.

Obec Lhota se nachází v okresu Zlín ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je ve Zlínském kraji celkem 97 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Lhota dosáhlo pouze již jen dalších 7.

Obec nevykazuje žádný dluh a objem hotovosti na bankovních účtech plynule narůstá. V roce 2016 byl v přepočtu na obyvatele a v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie téměř dvojnásobný, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Dosahuje trvale vysokých přebytků rozpočtu a takto kumulované prostředky využívá pro investování do rozvoje i s podporou dotací, které získala v roce 2015 a 2017.


Kontakt: Mgr. Jana Kadlečíková, starostka
Email: starosta@lhota-zlin.cz