Kunvald

Městys Kunvald si pět let po sobě udržuje nejvyšší ratingové hodnocení  „A“ – Bez rizika.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření městysu Kunvald za rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, jejichž hodnoty výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení městysu potvrzuje i fakt, že stejný ratingový stupeň si obec drží již od roku 2013.

Městys Kunvald se nachází v okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 1374 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Kunvald dosáhlo pouze 5 % z nich, v Pardubickém kraji pak již pouze 7 dalších obcí.

Městys hospodaří bez dluhů a díky trvalému každoročnímu přebytku rozpočtu kumuluje na svých bankovních účtech likvidní prostředky, které pak slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit rozvoje bez přispění dotací. Význačným rysem jeho hospodaření jsou podstatně nižší výdaje na spotřebu promítající se do úspor při nákupu služeb a materiálu a také bezmála třikrát nižší výdaje na nákup vody, paliv a energií.


Kontakt: Ing. Josef Paďour, starosta
Email: obec@kunvald.info