Královské Poříčí

Hospodaření Obce Královské Poříčí za rok 2015 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B-“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Obce Královské Poříčí za rok 2015 iRatingovým stupněm „B-“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B-“ vypovídá o dobré finanční stabilitě většiny ekonomických ukazatelů, které jsou v porovnání s ukazateli obcí se srovnatelným počtem obyvatel průměrné. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. však okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.

Obec Královské Poříčí se nachází v okresu Sokolov v Karlovarském kraji a patří do kategorie 500 – 999 obyvatel. Z celkového počtu 38 obcí v okresu Sokolov dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm „B-“ pouze 10 obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.

„Odborné hodnocení hospodaření naší obce službou iRating  je pro nás ideální zpětnou vazbou, která nám umožnila nezávisle vyhodnotit dosavadní hospodaření,“ sdělil starosta obce Královské Poříčí. „Zároveň vedení naší obce získalo potřebné informace o tom, jak na základě získaného ratingového hodnocení vhodně přizpůsobit další kroky v našem hospodaření“, dodal starosta Michal Skýba.


Kontakt: Michal Skýba, starosta
Email: kralporici@volny.cz