Kralice na Hané

Městys Kralice na Hané dosahuje dlouhodobě vynikajícího ratingového hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření městysu Kralice na Hané za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení potvrzuje i fakt, že stejný ratingový stupeň si obec drží již od roku 2013.

Městys Kralice na Hané se nachází v okresu Prostějov v Olomouckém kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Olomouckém kraji celkem 73 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Městys Kralice na Hané dosáhla pouze již jen 1.

Od roku 2013 nevykazuje městys žádný dluh, přesto je význačným rysem jeho hospodaření nadprůměrná investiční aktivita – v roce 2017 byla polovina celkových výdajů použita na rozvoj. Investice jsou financovány z vlastních zdrojů s nízkým podílem dotací. Ty městys využívá, kromě roku 2015, v nižší míře než ostatní obce stejné velikostní kategorie.

Mezi největší investiční akce patří v roce 2016 rekonstrukce víceúčelového hřiště u mateřské školy a úprava čerpací stanice. V roce 2017 byla provedena výměna technologie kotelny v mateřské škole spolu s úpravou sociálního zařízení v základní škole a úprava dvorního traktu základní školy. Investice pokračují i v roce 2018 a mezi největší akce patří výstavby cyklostezky Kralice – Bedihošť, výstavba vstupních bytů na zámku, rekonstrukce hřbitovní zdi, rekonstrukce budovy úřadu (ordinace, SDH) a III. etapa realizace infrastruktury Na Výsluní.


Kontakt: Ing. Petr Neoral, starosta
Email: starosta@kralicenahane.cz