Hradčovice

Hospodaření Obce Hradčovice je již potřetí v řadě oceněno iRatingovým stupněm „A“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Obce Hradčovice za rok 2015 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Tohoto nejvyššího hodnocení dosáhla obec také v létech 2013 a 2014. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.

Obec Hradčovice se nachází v okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji a patří do kategorie
1 000 – 1 999 obyvatel. Z celkového počtu 78 obcí v okresu Uherské Hradiště dosáhla hodnocení iRatingovým stupněm „A“ pouze 1 další obec.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.


Kontakt: Doc. RSDr. Jan Popelka, starosta
Email: starosta@hradcovice.cz