Hradčany

Obec Hradčany zlepšila své ratingové hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Hradčany za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje také stabilní vývoj jejího ratingového hodnocení od roku 2014.

Obec Hradčany se nachází v okresu Brno – venkov v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 182 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako obec Hradčany jich dosáhlo pouze 14.

Od roku 2012 nevykazuje obec žádný dluh a i po velkých investicích v roce 2014 a 2016 si zachovává přiměřený objem peněz na bankovních účtech, aby byla schopna včas uspokojit své krátkodobé závazky. Nadprůměrná investiční aktivita je financována jednak z rezerv minulých let a také za přispění dotací od státu i od kraje. Výše dotací je však ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie podprůměrná.

V letech 2014 – 2016 investovala obec vysoké částky do pozemních komunikací a odvádění a čištění odpadních vod, v roce 2016 i do využití volného času dětí a mládeže.


Kontakt: Ludmila Špačková, starostka
Email: xspackova@gmail.com