Horní Domaslavice

Ratingové hodnocení obce Horní Domaslavice se zlepšuje.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Horní Domaslavice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává podruhé za sebou, přičemž ještě v roce 2014 dosahovalo průměrné hodnoty „B-“.

Obec Horní Domaslavice se nachází v okresu Frýdek – Místek v Moravskoslezském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Moravskoslezském kraji celkem 75 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Horní Domaslavice dosáhlo v roce 2017 pouze již jen dalších 6.

Od roku 2013 obec postupně snižuje svůj dluh, který je nyní zanedbatelný ve srovnání s průměrem ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Dlouhodobě se také snižuje úroveň běžných výdajů, které dosahují pouhých dvou třetin úrovně ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Navzdory nižším příjmům tak Horní Domaslavice dosahují od roku 2014 trvalých přebytků rozpočtu.

Díky přebytkům rozpočtu kumulují na bankovních účtech hotovost, kterou, za přispění dotací, používají k financování investic na rozvoj obce. Největší investiční akce proběhly v roce 2015 do kultury a 2017 v oblasti nebytového hospodářství.


Kontakt: Jiří Sušovský, starosta
Email: obec@hornidomaslavice.cz