Hamry nad Sázavou

Obec Hamry nad Sázavou získala již potřetí za sebou vynikající ratingové hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Hamry nad Sázavou za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nadprůměrné hodnocení získala již potřetí za sebou.

Obec Hamry nad Sázavou se nachází v okresu Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Kraji Vysočina celkem 36 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Hamry nad Sázavou dosáhly pouze již jen další 3.

Od roku 2015 nevykazuje obec žádný dluh a v porovnání s tím naopak již od roku 2012 postupně narůstá objem hotovosti na bankovních účtech, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Investiční činnost je v porovnání s obcemi stejné velikostní kategorie nadprůměrná – v roce 2014 činil dokonce podíl kapitálových výdajů na celkových
60 %.

Obec dosahuje trvale nižších příjmů i výdajů než ostatní obce stejné velikostní kategorie a kromě investiční dotace v roce 2015 získává prostředky pro investování z přebytku rozpočtu. Větší investice jsou potom rozloženy postupně do jednotlivých let: v roce 2014 do komunálních služeb a rozvoje, v roce 2015 do mateřské školy, v roce 2016 do silniční dopravy.


Kontakt: Hubert Křesťan, starosta
Email: starosta@hamryns.cz