Chyšky

Obec Chyšky prokazuje stabilní a velmi dobré finanční hospodaření.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Chyšky za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává stabilně již od roku 2012, s výjimkou malého výkyvu v roce 2016.

Obec Chyšky se nachází v okresu Písek v Jihočeském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999 obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihočeském kraji celkem 51 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Chyšky dosáhly v roce 2017 pouze již jen další 3.

Ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie vykazují Chyšky téměř nulové zadlužení, které navíc od roku 2012 plynule snižují. Aktivní investiční činnost do rozvoje obce zejména v roce 2015 a 2016 je financována z vlastních úspor bez přispění dotací. Ve zmíněných letech to umožnilo vyčlenit na investice z celkových výdajů 31 % v roce 2015 a dokonce 42 % v roce 2016. Největší investice směřovaly do následujících projektů:

V roce 2015

 • Výměna oken a dveří v KD Ratiboř – náklady 362.664 Kč z toho dotace z POV JčK 170.000Kč
 • Nákup části budovy KD Chyšky (restaurace) 2.330.000Kč z rozpočtu obce
 • Investiční příspěvek na vybavení kuchyně ZŠ Chyšky – náklady 402.642Kč
 • Nákup víceúčelového automobilu GAZ – náklady 714.700Kč z rozpočtu obce
 • Venkovní cvičební stroje (sportovní areál pro veřejnost) – náklady 139.400Kč z rozpočtu obce

V roce 2016

 • Výstavba chodníku v Chyškách (část I) – náklady 989.409Kč z toho dotace POV JčK 210.000Kč
 • Výměna veřejného osvětlení včetně rozvodů (část I) – náklady 3.359.494Kč z rozpočtu obce
 • Výměna vytápění ZŠ Chyšky – náklady 3.010.128Kč z rozpočtu obce
 • Dokončovací práce na výměně vytápění ZŠ Chyšky – náklady 218.145Kč z rozpočtu obce
 • Přípravné práce na výstavbu ČOV v Chyškách (projekt) – náklady 405.100Kč z rozpočtu obce
 • Oprava sociálního zařízení v MŠ Chyšky – náklady 288.152Kč z rozpočtu obce
 • Výměna oken a dveří v bytovém domu v Chyškách 192.770Kč z rozpočtu obce

V roce 2017

 • Přípravné práce na výstavbu ČOV v Chyškách (projekt) – náklady 538.830Kč z rozpočtu obce
 • Výměna veřejného osvětlení včetně rozvodů (část II) – náklady 1.252.372Kč z rozpočtu obce
 • Nákup hasičského auta T 815 – náklady 751.200Kč z rozpočtu obce
 • Výstavba chodníku v Chyškách (část II) – náklady 751.200Kč z rozpočtu obce
 • Oprava bytového domu v Hněvanicích – náklady 661.238Kč z toho dotace POV JčK 220.000Kč

Kontakt: Ing. Miroslav Maksa, starosta
Email: obec@chysky.cz