Brumovice

Hospodaření Obce Brumovice za rok 2015 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření Obce Brumovice za rok 2015 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. není finanční stabilita výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

Obec Brumovice se nachází v okresu Opava v Moravskoslezském kraji a patří do kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. Z celkového počtu 77 obcí v okresu Opava dosáhly hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ pouze 4 obce.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.


Kontakt: Ing. František Kuča, starosta
Email: starosta@brumovice.net