Blíževedly

iRatingové hodnocení hospodaření Obce Blíževedly za rok 2015 se meziročně zlepšilo o jeden stupeň

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření Obce Blíževedly za rok 2015 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. není finanční stabilita výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

Obec Blíževedly se nachází v okresu Česká Lípa v Libereckém kraji a patří do kategorie 500 – 999  obyvatel. Z celkového počtu 57 obcí v okresu Česká Lípa dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ pouze 9 obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.

„Odborné hodnocení hospodaření naší obce službou iRating je pro nás ideální zpětnou vazbou, která nám umožnila nezávisle vyhodnotit dosavadní hospodaření,“ sdělila starostka obce. „Zároveň vedení naší obce získalo potřebné informace o tom, jak na základě získaného ratingového hodnocení vhodně přizpůsobit další kroky v našem hospodaření“, dodala starostka Romana Dvořáková.


Kontakt: Romana Dvořáková, starostka
Email: blizevedly@cmail.cz