Babice nad Svitavou

Obec Babice nad Svitavou zlepšila své ratingové hodnocení  o dva stupně na „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Babice nad Svitavou za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že iRatingové hodnocení se meziročně zlepšilo hned o dva stupně.

Obec Babice nad Svitavou se nachází v okresu Brno-venkov v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 104 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Babice nad Svitavou dosáhlo již pouze dalších 9.

Babice nad Svitavou mají velmi nízký dluh, který je v přepočtu na obyvatele více než sedmkrát nižší než dluh ostatních obcí stejné velikostní kategorie. V období let 2014 – 2017 vykazovaly nadprůměrnou investiční aktivitu spolufinancovanou v roce 2015 z investičních fondů EU, později také z vlastních zdrojů. Přebytku rozpočtu v posledních dvou letech dosahuje zejména díky redukci výdajů souvisejících s nákupem služeb a ostatními neinvestičními nákupy, které jsou téměř dvojnásobně nižší než u ostatních obcí stejné velikostní kategorie.


Kontakt: Miroslav Martykán, starosta
Email: babice.starosta@volny.cz