15.5.2017

Archivy

V čem je služba odlišná od výstupů, které si zpracovávají obce samotné či pomocí externích firem?

Obce a města samotná mají velmi dobrý a detailní přehled o vlastním hospodaření. Originálním rysem našich služeb je porovnání ekonomiky…
CONTINUE READING

Jaká data do hodnocení vstupují?

Pro výsledky iRatingu a Srovnávacích analýz zpracováváme rozpočtová a účetní data obcí České republiky. Do výpočtů a analýz vstupují také…
CONTINUE READING

Jaké je využití a přínos pro město?

Kromě iRatingu zjistí město prostřednictvím Srovnávací analýzy svoji ekonomickou pozici vůči ostatním městům stejné velikostní kategorie. Porovnání odhalí odchylky v příjmové…
CONTINUE READING

Jaké je využití a přínos pro malou obec?

Dobrý iRatingový stupeň potvrdí správně nastavený trend finančního vedení obce. Je signálem pro veřejnost, že obec dokáže dostát svým závazkům,…
CONTINUE READING